SỰ KHOA học của QUỶ cốc TƯỚNG MỆNH

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mới đây có người trao cho một quyển Quỷ Cốc Toán Mệnh của ông Dương Đình Lê Thứ Chi, không biết
soạn lại hay dịch lại từ sách nào, bảo đọc rồi cho biết ý kiến. Sau đây là vài ý kiến thực tế nhằm phân tích
sự khoa học và thiếu khoa học của sách này, với công tâm, không có ý chỉ trích tác giả hay soạn giả.
Mở đầu soạn giả viết rằng: "QCTM hay là Lưỡng Đầu Kiền Toán là môn Toán Mệnh dùng 8 chữ Can Chi
của Năm, Tháng, Ngày và Giờ sinh làm căn bản để toán mệnh như môn Bát Tự và Hà Đồ Lạc Thư". Chỉ
câu mở đầu trong phần lời tựa đã thấy sai lạc quá xa với thực tế. Không biết soạn giả cố tình hay vô ý
không hiểu rõ sự khác biệt.
Tử Bình Hà Đồ Lạc Thư dùng đầy đủ 60 hoa giáp của Can Chi năm x 60 hoa giáp của Can Chi tháng x 60
hoa giáp của Can Chi ngày x 60 hoa giáp của Can Chi giờ (60 luỹ thừa 4) = 12.960.000 X 2 (nam nữ) =
25.920.000. Tức là cứ khoảng 25 triệu 9 trăm 20 ngàn số mới có sự trùng lập. Trên đây là tính theo tổng
số ấy để chia đều cho khoản 6 tỷ người.
Trong khi Quỷ Cốc Toán Mệnh chỉ dùng 10 Can của năm sinh (không có Chi của năm sinh) phối hợp với
10 Can và 12 Chi của giờ sinh, (không có tháng ngày và không tính nam nữ). Ta có tổng số tối đa là
12x10x12 = 1.444 cách. Nghĩa là chỉ khoảng 1.444 người thì có sự trùng lập, bất kể nam nữ. Đây là tính
du di vì tính tui rộng rãi và sợ Soạn Giả Lê Thứ Chi buồn lòng, nếu tính ngay thẳng thì còn ít hơn nữa.
Bởi sự thật tính thì có Chi giờ, nhưng chi giờ chỉ nói tóm gọn vài điều tốt xấu cho mỗi giờ sinh.
Điển hình như người tuổi Giáp sinh giờ Giáp. Lưỡng đầu Giáp Giáp:
Giờ Giáp Tí: Khoái phong ngộ vũ, dịch ra là "gió mạnh gặp mưa", giải nghĩa là "vận mệnh hanh thông
được quý nhân phò trợ"

Giờ Giáp Dần: Phi phong đối nguyệt, dịch ra là "rẽ gió đối diện trăng", giải nghĩa là "trước nghịch sau
thuận về già dần dần tới cảnh đẹp"
Giờ Giáp Thìn: Tùng lâm Thái Tân, dịch là "hái củi rừng rậm", giải nghĩa là "sinh trưởng trong gia đình
giau sang kết quả bình thường"
Giờ Giáp Ngọ: Ngưu miên hoang vu, dịch là "trâu ngủ trong đám cỏ rậm", giải nghĩa là "tài lớn sức lớn
tiếc thay bị cô lập không ai giúp đỡ"
Giờ Giáp Thân: Thạch cao ngộ vũ, dịch là "bờ đá bên hồ gặp mưa", giải nghĩa là "lập chí vững chắc cuối
cùng không đến nổi cùng khốn"
Giờ Giáp Tuất: Nguyệt xuất lâu đài, dịch là "trăng hiện ở chốn lâu đài", giải nghĩa là "tự tại mà thanh cao
suốt đời không lo nghĩ"
(Phần giải đoán là hoàn toàn chữ nghĩa của Soạn Giả tuy không phong phú, nhưng rất xác nghĩa và dễ
hiểu đối với các bạn trẻ)
Sau đó có Cách: Viễn Chấn Lôi Đình. Sau đó đến 6 phần chính là: Cơ Nghiệp, Huynh Đệ, Hành Tàng (sự
nghiệp), Hôn Nhân, Tử Tức, và Thu Thành (mãn cuộc hay đến ngày chết). Sáu cách này xài chung cho
các giờ Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Tức là người sinh năm Giáp có giờ Can Giáp thì phải chịu cùng
chung một cảnh ngộ bất kể là nam hay nữ. Quý vị có thể nào tin nổi trong một năm Giáp có hàng triệu


người sinh ra với giờ có chữ Giáp mà có cảnh ngộ sự nghiệp, anh em, vợ chồng, con cái, và mãn phần
giống nhau được sao? Khoa học ở chỗ nào?
Dù đánh giá là dân ngu cu đen hay dốt nát quê mùa đến đâu, nhưng chúng ta lên được trên net thì ít ra cũng là
người có học biết đọc chữ nên khó mà tin được. Bởi nếu ai biết làm toán thì đều có thể tính ra được 1.444
cách chia đều cho 6 tỷ người chỉ là con số quá nhỏ chưa tới 1%. Do đó nếu đem QCTM mà đoán cho
thiên hạ 100 lần, nếu may mắn đoán đúng được một lần thôi cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không
đáng tin cậy vì thiếu khoa học. Nếu dùng cách này mà đoán chắc như đinh đóng cột thì càng nguy hiểm
hơn nữa.
Ước chi được nói chuyện trực tiếp với Soạn Giả coi ông có dùng QCTM đoán được gì không, hay chỉ là
loại sách giải trí đọc chơi cho vui...?
KHOA HỌC tức là phản mên tín, nên mong rằng có bạn nào đã đọc được QCTM, xin cho biết cao kiến.
(Nếu Soạn Giả có đọc xin tha thứ, ngu nhân chỉ phân tích thật lòng, không có ý khác. Nếu soạn giả có thể
chỉ ra được sự khoa học của QCTM khác hơn ngu nhân thì xin vui lòng bổ khuyết)
Rõ ràng là cái QCTM này chỉ có vai trò tham khảo thôi, làm sao mà ứng dụng cho con người ta được, vì
thiếu chính xác . Nếu nó mà chính xác thì người ta không cần dùng đến Tử Vi làm gì . Có thể cho rằng
QCTM là sơ khai của bói toán, khi mà các nhà phát minh đang giai đoạn tổng hợp, không phải sản phẩm
tinh tú, bạn đọc chớ có tin lầm .
Thiên Tướng
Chào Khoa Học
Nhận sét rất hay, tuy nhien đả là quẻ thi củng ´
giống như xin xâm tả quân thôi . Mà ngày xưa ở VN
tui có xin xâm Tả quân 4-5 lần , đều đúng hết cả

Bây giờ qua đây, có lên chùa xin xâm , chả thấéy
đúng gì het ?
tui củng không tin ba cái trò đóÉ
chào
HB
Kính chào anh Hoa Binh,
QCTM không phải là quẻ, mà là dùng Can Chi để đoán định, và không lập thành quẻ cho nên không thể
ví như xin quẻ tả quân được. Nếu như nó là quẻ, thì Lưỡng Đầu Giáp tượng là bát Thuần Cấn, cũng phải
có cái gì nói về cách thức lập thành quẻ mới thấy có lý. Mà đã là quẻ thì gọi là Dịch, mà Dịch thì phải có
biến dịch nghĩa là phải tuỳ từng trường hợp vào năm tháng ngày giờ hiện tại hay phải dựa vào tháng ngày sinh của


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©