GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 11 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
(Truyện ngụ ngôn)
Bước 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT:
-

Tên bài học: Truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng

-

Hình thức dạy học:

1. Phương pháp :Vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, bình giảng, khái quát-tổng
hợp.
2. Cách thức: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

-

Chuẩn bị của GV – HS:

1. Giáo viên:
- Soạn bài
- Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
2. Học sinh:
- Soạn bài: Đọc, tóm tắt văn bản, trả lời câu hỏi phần đọ hiểu văn bản /Sgk
Bước 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Tìm hiểu chung về thể loại truyện ngụ ngôn.
2. Đọc kể, tìm hiểu chi tiết nội dung ý nghĩa câu chuyện ………..
Bước 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
- Đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn.
- Ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn.
- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: mượn chuyện loài vật để hỏi chuyện con người,
ẩn bài học triết lí; tình huống bất ngờ, hài hước; độc đáo.


2.Kỹ năng:
- Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
- Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.
- Kể lại được truyện.
* Kỹ năng sống:
- Tự nhận thức giá trị của ứng xử khiêm tốn,biết học hỏi trong cuộc sống .
- Giao tiếp: phản hồi /lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, cảm nhận
của bản thân về giá trị nội dung, nghệ thuật về bài học của truyện ngụ ngôn
3.Thái độ: HS không nên kiêu ngạo, chủ quan trong mọi tình huống giống như
nhân vật ếch.

4. Định hướng phát triển năng lực:
Giúp học sinh phát triển một số năng lực:
- Năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực giải
quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, phân tích cảm nhận ý nghĩa của một tác
phẩm truyện dân gian
- Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, hoạt động nhóm
- Năng lực công cụ: Năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Giao tiếp: phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng, cảm
nhận của bản thân về giá trị nội dung, nghệ thuật và bài học của truyện ngụ

ngôn.
Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy kể tóm tắt truyệEEchsOOng lão đánh cá và con cá
vàng"? Nêu nội dung ,ý nghĩa của truyện?

3. Bài mới :
HĐ1: Khởi động: Giới thiệu bài mới:
Truyện ngụ ngôn đầu tiên hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là truyện: “ Ếch ngồi
đáy giếng”. Một truyện ngụ ngôn rất hóm hỉnh, nhưng cũng nêu ra một bài học lý
thú, sâu sắc về cách nhìn trước cuộc sống. . .
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Đọc – Tìm hiểu chung
HĐ 2.1. Hướng dẫn hs Đọc - Tìm chung về văn bản.
Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ : HS hoạt động cá
1.Khái niệm
nhân - làm việc với sgk theo những yêu cầu sau
ngôn( Sgk).
H đọc truyện theo hai đoạn:
Đoan1: Từ đầu ---------------------------> Như
một vị chúa tể.
Đoạn2: Tiếp ---------------------------> Hết.
GV hướng dẫn hs đọc (lời kể tự nhiên,hóm hỉnh, đến
cuối câu chuyện thể hiện kết thúc bất ngờ).

truyện

ngụ

- Nghĩa của từ: Chúa tể: được giải thích theo cách
nào ? ( Trình bày khái niệm). Nghĩa của từ nhâng nháo:
được giải thích theo cách nào ?
- Truyện thuộc thể loại nào ? Truyện ngụ ngôn là gì ?
Truyện chia làm mấy đoạn ? Nêu ý chính của mỗi
đoạn ?
- Truyện có phải là một văn bản không ? Văn bản là
gì ?
2.Tóm tắt
- Văn bản được viết theo cách biểu đạt chính
nào ?
Hs: thực hiện nhiệm vụ, trình bày.
GV, Hs nhận xét, chốt lại ý chính
- Quan sát các bức tranh minh họa, các em hãy tóm tắt
văn bản theo tranh?
3. Bố cục: 2 phần:
- Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?( ngôi 3).
- Phần 1: “từ đầu đến...vị chúa
- Văn bản sử dụng cách biểu đạt nào?( Tự sự).
tể”-> Ếch khi ở trong giếng.
- Văn bản này có thể chia làm mấy phần?

- Phần 2: đoạn còn lại -> Ếch
khi ra khỏi giếng.

HĐ 2.2. Tìm hiểu phần nội dung chính của văn bản.

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN


HOẠT ĐỘNG NHÓM
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: GV hướng dẫn
HS thảo luận nhóm theo những câu hỏi gợi ý sau:
1- Truyện kể về ai ? Ếch có phải là nhân vật chính
không ? Nhân vật chính là gì ? Nhân vật phụ là gì ?
2- Hoàn cảnh sống của ếch như thế nào ? Môi
trường mà con ếch đang sống tượng trưng cho một
cuộc sống như thế nào ?
3- Vì sao ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái
vung, còn nó thì lại oai như một vị chúa tể ?
4- Do đâu ếch bị trâu giẫm bẹp ?

Bước 2: thực hiện của HS
- HS ghi những thông tin chính
- Bầu nhóm trưởng, nhóm phó, thư kí và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
+ Hoàn cảnh: Sống trong
giếng nhỏ, hẹp.

Bước 3+4: GV nhận xét, phản biện, chốt lại kết + Môi trường: Xung quanh
quả thảo luận – Ghi bảng
toàn những con vật bé nhỏ. . .
1. Con ếch. Nhân vật chính là. . .
2. Hoàn cảnh: sống trong cái giếng chật, hẹp, không
thay đổi. Môi trường sống tượng trưng cho một cuộc
sống chật hẹp, đơn giản, trì trệ.
3. Vì nó đã sống quá lâu ngày( trong lòng một cái
giếng ), không hề biết chỗ nào khác nữa, xưa nay chưa
từng ra khỏi giếng, nên không nhìn thấy bầu trời và
tưởng bầu trời chỉ bé nhỏ như một cái vung ( cảm nhận
của nó về thế giới xung quanh rất hạn hẹp ).
Câu hỏi phản biện: Xung quanh nó có những con vật
nào ? Tiềng kêu của nó có tác động như thế nào đối với
các con vật khác ? Vì sao ếch lại nghĩ mình như một vị
chúa tể ?
H. Xung quanh chỗ ở của nó chỉ toàn những con vật bé
nhỏ ( nháy, cua, ốc ). Tiếng kêu của nó làm vang động
cả giếng, khiến các con vật xung quanh hoảng sợ. Vì
chưa từng gặp kẻ nào mạnh hơn mình, nên nó nghĩ

+ Nhận thức: chủ quan, kém
hiểu biết.
+ Hậu quả: Trâu giẫm bẹp,
chết.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©