BẢNG BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC HƯNG THÀNH SANG THỊ TRƯỜNG PHÁP

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HƯNG THÀNH VÀ SẢN PHẨM NƯỚC
MẮM PHÚ QUỐC HƯNG THÀNH ........................................................................................... 5
1.1 Hãng sản xuất nước mắm Phú Quốc Hưng Thành .................................................................... 5
1.2 Sản phẩm xuất khẩu ................................................................................................................... 5
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG PHÁP .................................................................. 6
2.1 Vài nét về nước Pháp ................................................................................................................. 6
2.2 Quan hệ kinh tế, chính trị Việt Nam – Pháp .............................................................................. 6
2.2.1 Quan hệ chính trị................................................................................................................ 6
2.2.2 Quan hệ kinh tế.................................................................................................................. 7
2.3 Yếu tố môi trường chung ........................................................................................................... 7
2.3.1 Môi trường chính trị........................................................................................................... 7
2.3.2 Môi trường kinh tế ............................................................................................................. 7
2.3.3 Môi trường văn hóa ........................................................................................................... 8
2.3.4 Môi trường pháp lý ............................................................................................................ 8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH SWOT ........................................................................................... 9
3.1 Môi trường bên ngoài ................................................................................................................ 9
3.1.1 Opportunities ..................................................................................................................... 9
3.1.2 Threats ............................................................................................................................. 10
3.2 Môi trường bên trong ............................................................................................................... 11
3.2.1 Strengs ............................................................................................................................. 11
3.2.2 Weaknesses ...................................................................................................................... 11
CHƯƠNG IV: CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG .............................................. 12
4.1 Chiến lược sản phẩm ............................................................................................................... 12
4.1.1 Phân tích các thuộc tính của sản phẩm ............................................................................ 12
4.1.2 Lợi thế so sánh so với sản phẩm cạnh tranh .................................................................... 13
4.1.3 Việc lập thương hiệu ........................................................................................................ 14
4.1.4 Lập bao bì, nhãn mác ....................................................................................................... 15
4.2 Chiến lược phân phối ............................................................................................................... 16
4.2.1 Kênh phân phối ................................................................................................................ 16
4.2.2 Phương tiện vận chuyển ................................................................................................... 17 4.3 Chiến lược xúc tiến .................................................................................................................. 17
4.3.1 Những rào cản trong thông tin quốc tế ............................................................................ 17
4.3.2 Mục tiêu của chiến lược quảng bá sản phẩm của công ty Hưng Thành tại thị trường
Pháp ............................................................................................................................................... 18
4.3.3 Các công cụ quảng bá sản phẩm ...................................................................................... 19
4.4 Chiến lược giá .......................................................................................................................... 20
4.5 Tổ chức thực hiện .................................................................................................................... 23
KẾT LUẬN .................................................................................................................................. 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 25
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM ................................................................... 26 những bữa ăn của người Pháp chưa từng có sự hiện diện của nước mắm. Thêm vào đó, thứ gia
vị được người Việt Nam coi là thơm ngon tuyệt hảo – nước mắm rất khó kết hợp với những
món ăn của Pháp. Sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực đã đặt ra những thách thức lớn cho
chiến lược xúc tiến sản phẩm của công ty.
• Nhiễu thông tin:
Gần đây, một số nhà sản xuất nước mắm ở Thái Lan đã mượn tên thương hiệu Phú Quốc
để xuất hàng qua EU. Theo đánh giá của những DN xuất khẩu, tại thị trường EU có tới 80%
sản phẩm của Thái Lan nhưng “đội lốt” Phú Quốc. Sau EU, Nhật là thị trường thứ hai của
công ty. Tại Nhật, chúng ta lại lần nữa đụng đầu với nước mắm Phú Quốc của Thái Lan. Việc
có quá nhiều sản phẩm mang tên Phú Quốc gây nhiễu thông tin trong người tiêu dùng Pháp,
giảm hiệu quả truyền đạt thông tin của công ty.
4.3.2 Mục tiêu của chiến lược quảng bá sản phẩm của công ty Hưng Thành tại thị
trường Pháp:
Mục tiêu ngắn hạn là từng bước thâm nhập thị trường Pháp, bước đầu định hình hình ảnh
của Doanh nghiệp Hưng Thành trong nhận thức của khách hàng với hương vị nước mắm Phú
Quốc “Thơm ngon tuyệt hảo”. Để từ đó tiến tới mục tiêu dài hạn nâng cao vị thế của Doanh
nghiệp, dần dần bành trướng hệ thống cung cấp sản phẩm nước mắm Phú Quốc Hưng Thành
trên thị trường Pháp.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc đưa nước mắm đến với bữa ăn của người Pháp là vô
cùng khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần lần lượt tiến hành các bước như sau:
¾ Bước đầu, đưa nước mắm Hưng Thành đến với Việt kiều Pháp.
¾ Từng bước tạo niềm tin về một sản phẩm nước mắm Phú Quốc Hưng Thành chất
lượng cao trong lòng người dân Việt kiều Pháp.
¾ Thông qua Việt kiều Pháp dần dần giới thiệu các món ăn của người Việt Nam tới
người Pháp.
¾ Tạo niềm yêu thích nơi người Pháp đối với các món ăn của Việt Nam, đặc biệt là các
món ăn có sử dụng nước mắm Hưng Thành.
¾ Khẳng định vị thế của thương hiệu nước mắm Hưng Thành trong lòng toàn bộ người
dân Pháp.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©