thực trạng phòng ngừa và giải quyết xung đột nội bộ của công ty cổ phần dược Hậu Giang

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Lời mở đầu
Xung đột là một hiện tượng xã hội phổ biến trong mọi loại hình tổchức. Tuy nhiên,
trong rất nhiều trường hợp, xung đột không được xử lý, không phải vì người ta
không nhận ra sự tồn tại của chúng mà do người ta không biết xử lý như thế nào.
Chính vì vậy, nhận thức đúng đắn và xử lý xung đột theo hướng có lợi cho tổ chức
là một kỹ năng quan trọng đối với mọi nhà quản lý cũng như mỗi cá nhân nói
chung. Một thống kê của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, một nhà quản lý trung
bình

dùng

21% thời gian trong tuần để giải quyếtcác mâu thuẫn và xung đột trong doanh
nghiệp. Như vậy giải quyết xung đột và mâu thuẫn sao cho ổn thỏa là một công
việcnhà

quảncần

chú tâm để thúc đẩy doanh nghiệp làm việc tốt hơn. Do đó em chọn đề tài “thực
trạng phòng ngừa và giải quyết xung đột nội bộ của công ty cổ phần Nhất Vinh”
nhằm phân tích thực trạng xung đột trong công ty và đề xuất 1 số giải pháp phòng
ngừa và giải quyết xung đột.
Bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phòng ngừa và giải quyết xung đột nội bộ tại công ty
cổ phần dược Hậu Giang
Chương 2: thực trạng xung đột trong công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp để phòng ngừa và giải quyết xung đột trong
công ty cổ phần dược Hậu Giang
Do kiến thức còn hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự
đóng góp của cô để bài viết được hoàn chỉnh và có ý nghĩa thực tiễn hơn.
Em xin chân thành Thank cô Th.S: Lê Thúy Hà đã tận tình hướng dẫn em hoàn
thiện bài tiểu luận này!
1

Quan hệ lao động trong tổ chức


Chương 1: cơ sở lý luận về phòng ngừa và giải quyết xung đột nội bộ tại công
ty cổ phần dược Hậu Giang.
1.1.

Một số khái niệm cơ bản.

Quan hệ lao động là hệ thống các mối quan hệ giữa các cá nhân hay tổ chức đại
diện của NLĐ với cá nhân hay tổ chức thay mặt của NSDLĐ hay giữa tổ chức đại
diện của họ với Nhà nước và các chủ thể khác. Những mối quan hệ này diễn ra
xoay quanh quá trình thuê mướn lao động nhằm đảm bảo sự hài hòa và ổn định về
lợi ích của các bên liên quan.
Xung đột là một quá trình ở đó một bên liên tục nỗ lực vươn lên ngang bằng với
bên kia bằng cách cản trở đối thủ của mình đạt được các mục tiêu hay lợi ích nhất
định.
1.2.

Vai trò của xung đột


Giải quyết xung đột và mâu thuẫn sao cho ổn thỏa là một công việc mà nhà quản
lý cần chú tâm để thúc đẩy doanh nghiệp làm việc tốt hơn.
Xung đột mang lại những thu hoạch đang xây dựng. chẳng hạn, xung đột để làm rõ
vấn đề và giải quyết nó. hay trường hợp khác, nó thúc đẩy các thành viên cùng
nhau giải quyết.
Xung đột giúp thúc đẩy nhuệ khí và sự đoàn kết, các thành viên liên kết ý tưởng
với sự gắn bó và đối mặt với thất bại. bên cạnh đó, xung đột có thể khuyến khích
sáng tạo, thúc đẩy và tạo ra ý tưởng mới.
1.3.
1.3.1.

Ý nghĩa của xung đột
Ý nghĩa tích cực

Xung đột giúp các thành viên nâng cao hiểu biết và sự tôn trọng lẫn nhau về các
mục tiêu của mình, biết được đâu là những mục tiêu quan trọng nhất.
2

Quan hệ lao động trong tổ chức


Xung đột là động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.
Sự đồng nhất trong một nhóm sẽ làm tăng sự gắn bó. Các thành viên trong nhóm
hợp tác và theo đuổi để đạt được mục tiêu của bản thân. Mối quan hệ giữa các
thành viên trong nhóm trong điều kiện xung đột giữa các nhóm vừa phải cũng làm
tăng sự thỏa mãn của các thành viên.
Xung đột giúp tổ chức đạt được mục tiêu. Sự cạnh tranh ở mức độ vừa phải và
xung đột sẽ kích thích các cá nhân làm việc tốt hơn. Sự kết hợp sẽ mang lại thái độ
làm việc hào hứng.
1.3.2. Ý nghĩa tiêu cực
Mức độ xung đột cao sẽ tạo ra sự mất kiểm soát trong tổ chức, năng suất lao động
giảm và sự thù hằn gia tăng giữa con người.
Với mức độ cao của mâu thuẫn và xung đột, sự giận dữ sẽ có xu hướng tập trung
lên cá nhân thay vì tranh cãi có thể giải quyết. Từ đây có thể thấy sự phối hợp đã
biến mất và lòng tin bị đe dọa.
Xung đột làm cho bầu không khí trong tổ chức trở nên ngột ngạt, căng thẳng, thậm
chí là thù địch. Ngoài ra nó cũng làm phá vỡ sự gắn kết trong tổ chức, tạo thành các
bè phái đối lập nhau.
1.4.

Giới thiệu về công ty cổ phần dược Hậu Giang

Công ty cổ phần dược Hậu Giang (DHG PHARMA) được thành lập ngày 2/9/1974.
Có trụ sở chính tại số 288 Nguyễn văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh kiều, thành
phố cần thơ. Hoạt động chính của công ty hiện nay là sản xuất kinh doanh dược
phẩm, thực phẩm chế biến; xuất khẩu dược liệu, dược phẩm; nhập khẩu trang thiết
bị sản xuất thuốc, trang bị y tế , dược liệu, dược phẩm. DHG hiện có 279 số đăng

3

Quan hệ lao động trong tổ chức


ký sản phẩm lưu hành tại Việt Nam. (Xem một số sản phẩm của công ty tại phụ
lục)
Đặc điểm lao động: Lao động trong công ty qua các năm phần lớn là lao động trực
tiếp, chủ yếu là lao động phổ thông, sơ cấp, chiếm tỷ trọng cao hơn so với lao động
ở các trình độ khác. Số lượng lao động trong công ty biểu hiện qua bảng 1(xem
bảng 1 tại phụ lục 1)
Theo bảng số liệu 1 ta thấy lao động nam chiếm tỷ lệ cao so với lao động nữ. lao
động nam không ngừng tăng từ năm 2013(1820 người chiếm 74%) đến năm 2015
đã lên đến 1980 người. lao động nữ trong công ty cũng tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ
thấp so với lao động năm. Do lao động trong công ty là những lao động kỹ thuật
trong dây chuyền sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị, chế biến, điều chế dược liệu
bằng phương pháp hóa học, theo những tỉ lệ nhất định để tạo ra các loại thuốc chữa


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©