Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga + bản vẽ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Thiết kế môn học Máy Làm Đất

Đề bài : “Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga ” .

I. Đặc tính kỹ thuật của máy xúc gầu thuận , công dụng , phân loại và lĩnh vực áp dụng của nó :
1. Máy Xúc là một loại Máy làm Đất rất phổ biến , thường được sử dụng để thực hiện một khối lượng rất lớn và điều này nói lên vai trò quan trọng của Máy xúc .
ở Việt Nam trong các công trình xây dựng công nghiệp lớn (Khu gang thép , công trình xây dựng kiến trúc , thuỷ lợi , thuỷ điện , các công trình xây dựng giao thông ...) thì Máy Đào thường được sử dụng để thực hiện các công việc như : khai thác khoáng sản (Than đá , kim loại ...) , đào hào , đào kênh ..., đào đất đá phục vụ cho việc làm đường , các công trình xây dựng nhà cửa , xây dựng sân bay hay bến cảng .v.v Máy đào thường được sử dụng nhiều , thể hiện tính tiện ích và vai trò quan trọng của nó ; và phổ biến là loại Máy Xúc có dung tích gầu từ 1 m3 trở xuống được sử dụng nhiều .
Máy Xúc trong công trình xây dựng thường là máy vạn năng tức là nó có thể làm được nhiều công việc khác nhau như đào hào , đóng cọc , xúc đất , nhổ gốc cây ,hay là trên Máy Xúc nó có thể lắp các thiết bị thay thế (Bộ phận công tác ) khác nhau . dung tích gầu thường dưới 1m3 , số Máy Xúc có bộ di chuyển là bánh hơi thường có dung tích gầu dưới 0.35 m3 và dung tích gầu lớn hơn thường có bộ di chuyển bánh xích
Đối với Máy Xúc một gầu hiện đại thường có hệ thống di chuyển bằng bánh xích , bánh lốp hay bằng cơ cấu tự bước đối với những Máy Xúc làm việc trên nền đất rất yếu .
Dung tích của gầu tuỳ từng trường hợp vào đặc tính sử dụng của máy xúc . Trọng lượng của máy xúc một gầu từ 2 đến 45 tấn . Máy xúc có dung tích gầu nhỏ (0.15 1 m3) và trung bình (13.5 m3) thường là Máy xúc vạn năng và trên các máy xúc đó có thể lắp nhiều thiết bị công tác như : Gàu thuận , gầu nghịch , gầu ngoạm , cần trục , gầu bào , thiết bị bốc dỡ vật liệu ...Các loại Máy xúc một gầu có dung tích từ 3 4 m3 trở lên thường để thực hiện một công việc nhất định và chỉ lắp một kiểu thiết bị công tác hay chính nó chỉ là một loại máy xúc chuyên dùng .

2. Máy xúc một gầu có thể phân loại theo công dụng , theo hệ thống dẫn động , theo hệ thống di chuyển , theo khả năng quay của phần quay , theo hệ thống treo và theo kiểu thiết bị công tác , .. Cụ thể là :
- Theo công dụng máy xúc 1 gầu có thể phân thành : Máy Xúc xây dựng , Máy Xúc khai thác mỏ , Máy Xúc bóc vỉa , Máy Xúc đào giếng và đường hầm .
- Theo hệ thống dẫn động : Máy Xúc được phân theo số động cơ và dạng truyền động(Truyền động cơ khí , truyền động thuỷ lực ...) .
- Theo khả năng quay của bộ phận quay : Máy Xúc được phân thành Máy Xúc quay hết vòng và Máy Xúc quay không hết vòng .
- Theo cấu tạo của hệ thống di chuyển có Máy Xúc bánh xích , ( Xích thường ,xích mở rộng ) , bánh lốp , Máy Xúc lắp trên máy cơ sở tự hành hay lắp trên khung bệ chuyên dùng .
- Theo hệ thống treo thiết bị công tác : Máy Xúc hệ thống treo mềm (Máy đào cáp ) và hệ thống treo cứng (Máy Xúc thuỷ lực ) .
- Theo dạng thiết bị công tác : Máy Xúc gầu thuận , Máy Xúc gầu nghịch , Máy Xúc gầu ngoạm , Máy Xúc gầu bào , cần trục , búa đóng cọc , Máy Xúc gầu quăng , máy nhổ gốc cây , …
3. Máy Xúc gầu thuận có hướng di chuyển của gầu khi làm việc ra xa khỏi tâm máy thường dùng để đào đất ở mức cao hơn mặt bằng máy đứng .
Máy Xúc gầu thuận là Máy Xúc một gầu phổ biến nhất , có số lượng lớn và nhiều thể loại .
Quá trình đào đất của Máy Xúc gầu thuận là cưỡng bức nhờ tay gầu ấn gầu vào đất đặc tính và trạng thái của đất loại thiết bị công tác , trạng thái lưỡi cắt cũng như tốc độ đào và nâng gầu .


Hình vẽHình I. 1 Máy Xúc gầu thuận .
1- cần ; 2-Tay gầu ; 3-Thanh kéo ; 4- Răng gầu ; 5- gầu ; 6- Đáy gầu ; 7,8,9,10 – Xi lanh thuỷ lực ;
I, II : Vị trí gầu khi đào .
Trong quá trình làm việc , Máy Xúc gầu thuận thực hiện 5 thao tác cơ bản sau : Đào đất quay gầu đầy đất đến chỗ đổ , đổ đất lên phương tiện vận chuyển hay đổ thành từng đống , quay gầu không tải về khoang đào và hạ gầu để đào . Trong thực tế , để giảm thời gian một chu kỳ nâng cao năng suất của máy ,có thể thực hiện nhiều nguyên công
Khi bắt đầu đào , gầu được hạ ở vị trí I (hình I ) để đào dễ dàng tay gầu nghiêng về

phía trong so với phương thẳng một góc =20 250 khi máy làm việc dọc theo xích . Muốn đào đất nâng gầu từ vị trí I đến vị trí II bằng xi lanh tay gầu (8) đồng thời nâng , hạ cần (1) bằng xi lanh (9) để điều chỉnh chiều dày lát cắt . Để đảm bảo chế độ làm việc và sử dụng công suất của máy hợp lý , chiều dày phoi được thay đổi một cách hợp lý , có giá trị nhỏ nhất ở đầu quá trình đào và lớn nhất ở cuối quá trình đào khi răng gầu nằm trên đường nằm ngang với tâm khớp cần và tay gàu (2) . Sau khi gàu đầy đất , nâng cần và đưa cần ra khỏi khoang đào rồi quay được xác dịnh theo điều kiện làm việc và có thể từ 150 1800 trong cùng một khoang đào . Để đổ đất , mở đáy gàu bằng xi lanh thuỷ lực (7) hay quay gàu bằng xi lanh (10) . Sau đó quay gàu

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©