Thiết kế hệ truyền động cơ cấu nâng hạ cầu trục 20 tấn + bản vẽ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mục lục 1
Lời nói đầu 3
Đề bài 4
Chương I.Đặc điểm công nghệ và yêu cầu truyền động
1.1 Giới thiệu cầu trục 5
1.2 Đặc điểm công nghệ 6
1.3 Yêu cầu công nghệ 7
a Truyền động ăn dao 7
b Yêu cầu về khởi động và hãm truyền động 7
c Yêu cầu về hàm và dừng khẩn cấp 7
d Độ chính xác 7
e Những yêu cầu khác 7
Chương II.Lựa chọn phương án truyền động
2.1 Hệ truyền động một chiều 7
2.1.1 Hệ truyền động máy phát động cơ điên (F-Đ) 8
2.1.2 Hệ truyền động máy phát động cơ (T-Đ) 8
2.2 Hệ truyền động xoay chiều 9
2.2.1 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng cách thay đổi
điện trở mạch rotor 9
2.2.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng phương pháp tần số 10
2.2.2.1 Nguyên lý điều chỉnh tần số 10
2.2.2.2 Các loại biến tần 10
Chương III.Tính chọn công suất động cơ
3.1 Tính chọn công suất động cơ 13
3.2 Tính phụ tải tĩnh 13
3.3 Tính hệ số tiếp điện tương đối TĐ% 14
3.4 Chọn sơ bộ công suất động cơ theo hệ số tiếp điện tương đối 14
3.5 Kiểm nghiệm công suất động cơ 14
Chương IV.Tính toán mạch lực
4.1 Tính toán bộ nghịch lưu 17 19
4.2 Tính toán bộ chỉnh lưu 18
4.3 Tính toán các tham số cho tổng hợp 18
4.4 Tính các thiết bị đo 20
4.4.1 Máy phát tốc 20
4.4.2 Phản hồi dòng 20
Chương V.Tổng hợp hệ điều chỉnh
5.1 Luật điều chỉh từ thông không đổi 22
5.2 Sơ đò cấu trúc và khai triển mạch vòng dòng điện 24
5.3 Thành lập sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ 25
5.4 Tính toán các tham số trong sơ đồ tuyến tính hoá 27
5.5 Tổng hợp mạch vòng dòng điện 28
5.6 Tổng hợp mạch vòng tốc độ 29
Chương VI.Thiết kế nguyên lý mạch điều khiển
6.1 Mạch điều khiển chỉnh lưu 35
6.2 Mạch điều khiển nghịch lưu 36
6.3 Các mạch bảo vệ 41
Kết luận 42
Tài liệu tham khảo 42


lời nói đầu
Trong những năm gần đây những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật đã đưa lại những ứng dụng lớn lao vào trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá của mỗi đất nước.Bên cạnh những thành tựu về mặt thực tiễn thì những lý thuyết về điều khiển cũng lần lượt ra đời góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các nguyên lý điều khiển tối ưu các hệ thống truyền động trong công nghiệp.Là một nước đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại với nhiệm vụ hiện nay là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, đất nước ta đang ngày càng đòi hỏi rất nhiều những ứng dụng manh mẽ các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để đưa lại năng suất lao động cao hơn, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới.
Từ trước đến nay cầu trục luôn được sử dụng phổ biến trong các nhà máy xí nghiệp, kho, bến bãi, hải cảng ... Nhưng để đưa ra giải pháp điều khiển giúp tối ưu cho các chỉ tiêu chất lượng của hệ truyền động cầu trục thì ta cần quan tâm mấy điểm sau đây: Động cơ không đồng bộ ba pha thuộc loại động cơ được sử dụng rộng rãi hơn động cơ một chiều vì có giá thành rẻ, vận hành an toàn sử dụng trực tiếp lưới điện công nghiệp. Mặt khác, do sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử công suất và kỹ thuật vi điện tử đã tăng khả năng sử dụng động cơ điện KĐB ba pha ngay cả khi yêu cầu cần điều chỉnh tự động truyền động trong phạm vi rộng có độ chính sác cao mà trước đây phải dùng động cơ điện một chiều. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi hệ thống làm liệc trong mối trường có hoá chất ăn mòn, bịu bẩn, cháy nổ. Trong môi trường này sử dụng động cơ KĐB rotor lồng sóc sẽ an toàn và tin cậy hơn nhiều.so với động cơ một chiều. Mặt khác phương pháp điều chỉnh tốc độ ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc bằng cách thay đổi tần số dòng điện stator có ưu điểm nổi bật so với phương pháp khác là:
Tốc độ được điều chỉnh trong phạm vi rộng
Độ cứng đặc tính cơ đảm bảo yêu cầu
Do đó ta thiết kế đồ án với hệ truyền động bằng bộ biến tần nguồn dòng có các nhiệm vụ chính là:
-Giới thiệu về công nghệ của cầu trục.
-Tổng hợp hệ thống( bao gồm tổng hợp mạch vòng tốc độ và mạch vòng dòng điện)
-Thiết kế mạch điều khiển cho hệ truyền động.
Trong quá trình tính toán thiết kế còn sử dụng phần mềm mô phỏng Simulink, là phần mềm có chức năng rất mạch trong việc mô phỏng các hệ truyền động điện.
Qua một thời gian tương đối ngắn với số lượng công việc cũng đáng kể do đó đồ án này chắc chắn còn có những thiếu sót, với sự nổ lực của bản thân em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo.
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2002
Sinh viên thực hiện
Phạm Gia Điềm

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Bộ môn Tự Động Hoá


thiết kế môn học
truyền động điện

Tên đề tài:
Thiết kế môn học truyền động điện.

Nội dung:
Thiết kế hệ truyền động cơ cấu nâng hạ cầu trục 20 tấn

Số liệu kỹ thuật:
Tải trong định mức của tải Gđm = 20 Tấn
Tải trọng định mức của cẩu G0 = 1 Tấn
Bán kính tay nâng Rt = 0,4 m
Bội số của hệ thống ròng rọc u = 1
Tỉ số truyền i = 75
Hiệu suất cơ cấu truyền động c = 0,82

Thầy giáo hướng dẫn: PGS-PTS Bùi Quốc Khánh
Sinh viên thực hiện: Phạm Gia Điềm
Lớp: Tự Động Hoá 3_K43


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©