Slide hệ thống truyền dẫn và thiết kế hệ thống truyền dẫn soliton

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SOLITON.
HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SOLITON.
HIẾT KẾ HỆ THỐNG SOLITON.
KẾT LUẬN.
Khái niệm Soliton:
Soliton là thuật ngữ biễu diễn các xung lan truyền qua khoảng cách dài mà không thay đổi hình dạng xung do nó đưa ra khả năng đặc biệt để truyền các xung không nhạy cảm với tán sắc.
Soliton sợi
Sự tồn tại của soliton sợi là kết quả của sự cân bằng giữa tán sắc vận tốc nhóm GVD và tự điều chế pha SPM.
Cả hai đều hạn chế hiệu năng truyền thông quang sợi khi hoạt động độc lập trên xung quang đang lan truyền bên trong sợi ngoại trừ khi xung bị dịch ban đầu theo đúng hướng.
Phân loại Soliton: - Soliton cơ bản và soliton bậc cao
- Tiến trình Soliton
- Soliton tối (Dark soliton)


Bài giảng
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©