Báo cáo thực tập thủy sản tại Công Ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (Cofidec)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP ii
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY iii
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iv
MỤC LỤC v
DANH MỤC HÌNH ẢNH vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU x
LỜI MỞ ĐẦU xi
1. Tổng quan nhà máy 1
1.1 Lịch sử thành lập và phát triển 1
1.2 Địa điểm xây dựng 4
1.3 Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy 5
1.4 Tình hình sản xuất và kinh doanh 11
1.5 An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy 16
1.6 Xử lý phế thải và vệ sinh công nghiệp. 20
2. Nguyên liệu và thành phẩm 23
2.1 Nguyên liệu sản xuất và bán thành phẩm 23
2.1.1 Nguyên liệu 23
2.1.2 Bảo quản 29
2.1.3 Vận chuyển 30
2.1.4 Nhận dạng và đánh giá chất lượng nguyên liệu 31
2.2 Thành phẩm 32
3. Công nghệ sản xuất/chế biến 43
3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 43
3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ. 44
3.2.1. Tiếp nhận nguyên liệu 44
3.2.2. Rửa 1 45
3.2.3. Cân 1 46
3.2.4 Bảo quản nguyên liệu 47
3.2.5 Sơ chế 48
3.2.6 Rửa 2 49
3.2.7 Phân cỡ - phân loại 51
3.2.7. Rửa 3 55
3.2.8. Cân 2 56
3.2.9. Xếp khuôn 57
3.2.10. Chờ đông 60
3.2.11. Cấp đông 61
3.2.12. Tách khuôn – mạ băng 62
3.2.13. Dò kim loại 63
3.2.14. Bao gói – đóng thùng 64
3.2.15. Bảo quản 66
4. Máy móc, thiết bị 67
4.1 Các thiết bị chính (nguyên lý, cấu tạo, vận hành) 67
4.1.1 Máy rửa nguyên liệu 67
4.1.2 Máy phân cỡ sơ bộ 69
4.1.3 Tủ đông tiếp xúc 70
4.1.4 Máy dò kim loại 71
4.1.5 Máy hàn miệng túi 72
4.1.6 Tủ đông gió 73
4.1.7 Máy hút chân không 73
4.1.8 Máy làm đá vảy 74
4.1.9 Máy tách khuôn 76
4.2 Các sự cố thường gặp, cách khắc phục và phòng ngừa. 77
4.2.1 Các hiện tượng gây hư hỏng 77
4.2.1.1 Hiện tượng cháy lạnh 77
4.2.1.2 Hiện tượng nứt băng 77
4.2.1.3 Hiện tượng rổ bề mặt (cấp đông) 77
4.2.1.4 Rửa bán thành phẩm 78
4.2.1.5 Hiện tượng sơ chế 78
4.2.1.6 Làm mất khối lượng của sản phẩm 78
4.2.1.7 Hiện tượng bảo quản 79
4.2.2 Các sự cố xảy ra trong sản xuất 79
4.2.2.1 Tôm bị biến đỏ 79
4.2.2.2 Phân cỡ, phân hạng sai 79
5. Kiểm tra chất lượng 79
5.1 cách kiểm tra sản phẩm 79
5.1.1 Kiểm tra sản phẩm 79
5.1.2 Kiểm tra vật liệu, bao gói 80
5.1.3 Kiểm tra về số lượng 80
5.2 Cách thức bảo quản sản phẩm 81
6. Nhận xét và đề nghị 81
6.1. Nhận xét: 81
6.1.1. Hợp lý. 81
6.1.2. Không hợp lý 81
6.1.3. Chính sách công ty. 82
6.2. Nội quy công ty. 83
6.2.1 Nội quy an toàn trong nhà máy 83
6.2.2. An toàn trong phân xưởng sản xuất 84
6.2.3. Vệ sinh cá nhân 84
6.3. Những đề nghị cải tiến. 85
6.3.1. Điều tra nghiên cứu thị trường 85
6.3.2. Mở rộng thị trường kinh doanh 85
6.3.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm 86
6.3.4. Tăng cường kiểm soát chất lượng 86
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
1. Tổng quan nhà máy
1.1 Lịch sử thành lập và phát triển
Công ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (Cofidec) được thành lập từ 17/7/1987 tiền thân là Công ty Liên Doanh Thuỷ Hải Sản Duyên Hải, giữa hai đối tác là UBND huyện Duyên Hải và Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thành phố (IMEXCO) được thành lập theo quyết định số 172/ QĐ- UB ngày 17/7/1987 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động chính ở trong hai lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và nuôi trồng thuỷ sản trong giai đoạn từ 1987- 1992. Giai đoạn này, doanh nghiệp có các đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc:
• Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Duyên Hải: thành lập theo quyết định số 112/QĐ.UB, ngày 10/03/1989 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ: quản lý, nuôi trồng thủy sản, với quy mô diện tích hơn 262 ha đất nuôi tôm thịt
• Công ty liên doanh nuôi trồng thủy sản Duyên Hải- (COTHYCO): thành lập theo giấy phép đầu tư số 157/GP ngày 17/01/1991, trong đó có các bên tham gia liên doanh: Phía Việt Nam: COFIDEC, nước ngoài: TEKHENYCOLTD (ThaiLand). Nhiệm vụ: xây dựng 20 ha nuôi tôm tại Hào Võ- Long Hòa- Cần Giờ
• Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Giành Hào: thành lập theo quyết định số 120/QĐUB ngày 24/03/1990 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ: nuôi tôm tại Thị trấn Giành Hào- huyện Dầm Hơi- tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) diện tích trên 200 ha.
Từ tháng 1/1993 đến nay COFIDEC chuyển đổi cơ chế hoạt động trở thành Doanh nghiệp nhà nước với 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SaTra Group). Công ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (Cofidec) được thành lập từ 17/7/1987 tiền thân là Công ty Liên Doanh Thuỷ Hải Sản Duyên Hải, giữa hai đối tác là UBND huyện Duyên Hải và Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thành phố (IMEXCO) được thành lập theo quyết định số 172/ QĐ- UB ngày 17/7/1987 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động chính ở trong hai lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và nuôi trồng thuỷ sản trong giai đoạn từ 1987- 1992. Giai đoạn này, doanh nghiệp có các đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc:
• Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Duyên Hải: thành lập theo quyết định số 112/QĐ.UB, ngày 10/03/1989 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ: quản lý, nuôi trồng thủy sản, với quy mô diện tích hơn 262 ha đất nuôi tôm thịt
• Công ty liên doanh nuôi trồng thủy sản Duyên Hải- (COTHYCO): thành lập theo giấy phép đầu tư số 157/GP ngày 17/01/1991, trong đó có các bên tham gia liên doanh: Phía Việt Nam: COFIDEC, nước ngoài: TEKHENYCOLTD (ThaiLand). Nhiệm vụ: xây dựng 20 ha nuôi tôm tại Hào Võ- Long Hòa- Cần Giờ
• Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Giành Hào: thành lập theo quyết định số 120/QĐUB ngày 24/03/1990 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ: nuôi tôm tại Thị trấn Giành Hào- huyện Dầm Hơi- tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) diện tích trên 200 ha.
Từ tháng 1/1993 đến nay COFIDEC chuyển đổi cơ chế hoạt động trở thành Doanh nghiệp nhà nước với 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SaTra Group).
Công ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (Cofidec) là một Công ty Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©