Chiến lược thâm nhập của các tập đoàn nước ngoài vào thị trường bán lẻ việt nam cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Đầu thế kỷ 20 người dân Sài thành bỗng nhiên thấy xuất hiện một loạt cửa hàng
mang tên “cửa hàng tiện ích Masan Mart” ở khắp các quận nội thành. Cửa hàng tiện
ích này bày bán hơn 1.000 mặt hàng đầy đủ các chủng loại như một cửa hàng tạp
hóa lớn nhưng ở đó lại có những cô bán hàng xinh tươi mặc đồng phục, nhiệt tình
một cách bất ngờ với khách hàng còn giá cả ở đó lại không “tạp hóa” chút nào.
Người dân Sài thành còn chưa kịp quen với sự xuất hiện của những cửa hàng này
thì 7 tháng sau những cửa hàng đó lại lặng lẽ biến mất.
Đó là câu chuyện về sự thất bại khi thâm nhập thị trường Việt Nam của tập đoàn
Seven-Eleven Nhật Bản với hàng loạt cửa hàng tiện ích mang tên Masan Mart.
Masan Mart thất bại ở Việt Nam không phải vì hàng hóa chất lượng kém, nhân viên
bán hàng không nhiệt tình mà nguyên nhân chính nằm ở chỗ các nhà điều hành đã
không hiểu rõ tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam vào thời kỳ đó còn chưa biết
đến các mô hình bán lẻ hiện đại và vẫn giữ thói quen mua hàng ở các cửa hàng đại
lý truyền thống. Sự thất bại của Seven-Eleven là bài học quý giá cho các tập đoàn
nước ngoài muốn gia nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam sau này.
Ngày 1/1/2009, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo đó mọi hạn
chế về tỷ lệ vốn góp và hình thức hoạt động kinh doanh bán lẻ của các tập đoàn bán
lẻ nước ngoài. Với bối cảnh như vậy thì làn sóng thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ
nước ngoài vào thị trường trong nước lại nổi cao hơn bao giờ hết. Liệu những câu
chuyện như Masan Mart sẽ là phổ biến hay những câu chuyện ngược lại sẽ được

nhắc đến nhiều hơn? Liệu các doanh nghiệp trong nước sẽ hành động như thế nào
trước làn sóng ngoại nhập đó?
Để trả lời những câu hỏi này tác giả chọn đề tài “Chiến lược thâm nhập của các
tập đoàn nước ngoài vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Cơ hội và thách thức đối
với các doanh nghiệp Việt Nam” làm đề tài khóa luận.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những phân tích về thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian 19992010 nội dung bài khóa luận sẽ làm rõ những vấn đề sau:


• Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến thị trường bán lẻ và các phương
thức thâm nhập thị trường thế giới.
• Đánh giá tổng quan thị trường bán lẻ Việt Nam và phân tích sự lựa chọn
cách thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài vào Việt Nam.
• Nêu ra cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trước sự
thâm nhập của các tập đoàn nước ngoài từ đó đưa ra giải pháp cho sự phát triển của
các doanh nghiệp trong nước.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Khóa luận tập trung nghiên cứu thực tiễn lựa chọn cách thâm nhập thị
trường Việt Nam của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài do quy mô bài khóa luận và
trình độ người viết có hạn không thể nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn đó là chiến
lược thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu dựa trên các phân tích, đánh giá định lượng
và định tính thông qua một số phương pháp nghiên cứu nhu: phương pháp so sánh,
phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp-phân tích, biểu đồ để làm sáng tỏ,
phong phú thêm lý luận nhằm giải quyết những nhiệm vụ đã đề ra.
5.Kết cấu của bài khóa luận
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, khóa luận được kết cấu
thành 3 chương như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thị trường bán lẻ và cách thâm nhập
thị trường.
Chương 2: Lựa chọn cách thâm nhập của các tập đoàn nước ngoài vào thị
trường bán lẻ Việt Nam.
Chương 3: Cơ hội , thách thức và giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp Việt
Nam

2


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG
BÁN LẺ VÀ PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
I.THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ.
I.1

Khái niệm và đặc điểm của bán lẻ và thị trường bán lẻ:

I.1.1 Khái niệm và đặc điểm của bán lẻ:
Bán lẻ là một hoạt động ra đời từ rất lâu của con người do đó có khá nhiều
định nghĩa khác nhau được đưa ra cho đến nay. Sau đây là một số định nghĩa được
thừa nhận và sử dụng rộng rãi :

Theo danh mục phân loại ngành dịch vụ tài liệu số TN.GNS/W/120
của vòng đàm phán Uruguay của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và danh
mục sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc ( CPC) :
Dịch vụ bán lẻ là hoạt động bán các hàng hóa cho người tiêu dùng hay các
hộ tiêu dùng từ một địa điểm cố định hay một địa điểm khác và các dịch vụ liên
quan.


Theo Khoản 8, Điều 3 Nghị định 23/2007/ NĐ – Chính phủ ngày 12

tháng 2 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
Bán lẻ là hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

Trong cuốn “Quản trị Marketing” , Phillip Kotler đưa ra định nghĩa về
bán lẻ như sau:
Bán lẻ bao gồm các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch vụ
trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng vào mục đích cá nhân,
không mang tính thương mại.
Như vậy hoạt động bán lẻ có thể hiểu là hoạt động kinh doanh bằng cách
mua với số lượng lớn từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay nhà bán sỉ rồi chia nhỏ
và bán cho người tiêu dùng nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hay gia đình. Nhà bán
lẻ là người sản xuất, người bán sỉ hay người bán lẻ có rất nhiều hình thức để tiến
hành hoạt động bán lẻ như bán hàng trực tiếp, qua điện thoại , qua máy bán hàng tự
động hay bán hàng trực tuyến.

3


Từ những định nghĩa trên ta có thể rút ra một số đặc điểm cơ bản của bán lẻ
như sau:


Hàng hóa được mua với mục đích tiêu dùng , không mang tính thương

mại do đó hàng hóa đã được trao đổi không còn cơ hội để quay lại thị trường.
Đồng thời người mua hàng cũng là người tiêu dùng cuối cùng. Đây chính là đặc
điểm cơ bản nhất của bán lẻ.

Khách hàng chủ động và độc lập trong quyết định mua hàng. Thông
thường đối với hoạt động bán lẻ, người bán hàng không có quá trình thăm dò nhu
cầu trước khi tiếp xúc với người tiêu dùng. Khách hàng có khả năng tài chính, có
động cơ mua hàng cụ thể và có quyết định tương đối độc lập.

Hàng hóa đa dạng và phong phú: Phần lớn các nơi bán lẻ cung cấp
nhiều loại hàng hóa khác nhau, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, vừa
tăng cường hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ. Trong các cửa hàng chuyên doanh,
tùy theo từng chủng loại sản phẩm, nhà sản xuất còn đa dạng hóa thành nhiều mặt
hàng có kích cỡ, chất lượng, màu sắc, kiểu dáng… khác nhau để khách hàng có
nhiều sự lựa chọn của khách hàng.
I.1.2 Khái niệm và đặc điểm của thị trường bán lẻ


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©