Mẫu kế hoạch chủ nhiệm toàn đợt

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHỦ NHIỆM LỚP 10B8
(Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 04/04/2015)


Tên trường thực tập : THPT HƯƠNG VINH
Lớp : 10B8
Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm : Trần Thị Thu Nguyệt
Công tác được giao : Chủ nhiệm
Sinh viên thực tập : Đỗ Ngọc Hoài Thu
Khoa : Ngữ Văn
Mã sinh viên : 11S6011144

I. Những yêu cầu của trường
1. Tìm hiểu về tình hình lớp chủ nhiệm, nắm bắt tình hình cụ thể của học sinh về học tập, nề nếp, phong trào và các hoạt động khác.
2. Thực hiện nội quy công việc từng tuần được ghi ở bảng thông báo của nhà trường.
3. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, duy trì tốt phong trào học tập, nề nếp của lớp. Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế của lớp, giúp học sinh tham gia đầy đủ các phong trào do trường và lớp đề ra.
4. Chỉ tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho học sinh khi có sự đồng ý của GVHD và BGH nhà trường.
5. Có quan hệ đúng mực với cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
6. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh để có sự phối hợp nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
7. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục toàn diện cho học sinh lớp mình chủ nhiệm.
8. Tham gia đầy đủ và có chất lượng các phong trào do Nhà trường, Đoàn trường phát động.
I. Tình hình lớp chủ nhiệm
1. Số học sinh: 38
Nam:17 Nữ: 21 Đoàn viên: 13
2. Cán bộ lớp
- Lớp trưởng : Nguyễn Cảm
- Bí Thư chi đoàn : Nguyễn Cảm
- Lớp phó học tập : Lê Thị Thúy Trang
- Lớp phó văn thế mỹ : Nguyễn Thị Thùy Trang
- Lớp phó lao động : Thi Sĩ Tấn
3. Cơ cấu tổ chức lớp
- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Trần Thị Thu Nguyệt
Giảng dạy bộ môn: Ngoại ngữ
- Lớp gồm 38 học sinh. Được chia làm 4 tổ.
 Tổ trưởng tổ 1 : Lê Thị Thùy Nhi
 Tổ trưởng tổ 2 : Lê Thị Thúy Điệp
 Tổ trưởng tổ 3 : Nguyễn Thị Phương Loan
 Tổ trưởng tổ 4 : Hồ Văn Thịnh
4. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
- Đa số học sinh có tinh thần đoàn kết, có ý thức chấp hành tốt các nội quy của trường, lớp.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©