Thiết kế hệ thống quản lý ký túc xá

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Mục Lục

Mục lục…………………………………………………………………… 3
Giới Thiệu………………………………………………………………... 5
Chương I : Khảo sát……………………………………………………… 6

Chương II: Phân Tích…………………………………………………….. 8
2.1. Biểu đồ ngữ cảnh……………………………………………………8
2.2. Biểu đồ phân rã chức năng…………………………………………8
2.3. Biểu đồ Usecase…………………………………………………….10
2.4. Biểu đồ trình tự, trạng thái…………………………………………12

Chương III: Thiết Kế……………………………………………………….15
3.1. Biểu đồ lớp thiết kế………………………………………………….15
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu………………………………………………..16
3.2.1. Mô hình quan hệ……………………………………………16
3.2.2. Xây dựng mô hình dữ liệu vật lý……………………………17
3.3. Form …………………………………………………………………19
3.3.1 Form ĐĂNG NHẬP…………………………………………...19
3.3.2 Form THÔNG TIN SINH VIÊN………………………………20
3.3.3. Form TÌM KIẾM SINH VIÊN………………………………22
3.3.4. Form HOA DON THANH TOAN………………………….24
3.3.5.Form DANH MUC PHONG…………………………………26
3.4. Kịch bản………………………………………………………………30
3.5. Biểu đồ trình tự thiết kế…………………………………………… ….33 3.5.1. Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập…………………33
3.5.2. Biểu đồ trình tự cho chức năng quản lý hợp đồng………….34

3.5.3. Biểu đồ trình tự cho chức năng quản lý sinh viên…………35
3.5.4. Biểu đồ trình tự cho chức năng quản lý phòng…………….36
3.5.5. Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm…………………….37
3.5.6. Biểu đồ trình tự cho chức năng thống kê……………………38

Chương IV: Cài Đặt………………………………………………………...39
4.1.Giao diện chính……………………………………………………….39
4.2. Các menu chính………………………………………………………39
4.2.1 Menu Hệ thống………………………………………………40
4.2.2 Menu Chức năng……………………………………………..40
KẾT LUẬN……………………………………………………………….42
GIỚI THIỆU
Thời đại ngày này mọi người rất chú trọng đến việc học tập, bồi bổ kiến thức. Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều sinh viên ở các tỉnh về học tập. Vì là sinh viên ở các tỉnh lẻ tập trung về nên nhu cầu chỗ ở ngày càng trở lên cấp thiết. Sinh viên tỉnh ở các trường thường hay xin vào ở kí túc xá do ở trong kí túc xá thì an ninh, tiền phòng không quá đắt và có mô hình học tập sinh hoạt tốt nên quá trình quản lí kí túc xá ( không sử dụng công nghệ thông tin ) gặp nhiều khó khăn. Thông qua nhu cầu đó, nhóm chúng em làm đồ án “phân tích thiết kế hệ thống quản lí kí túc xá” nhằm phần nào giúp cho ban quản lí kí túc xá dễ dàng hơn trong quá trình quản lí sinh viên.
Đồ án được khảo sát tại kí túc xá của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông- Km10- Nguyễn Trãi- Hà Đông- Hà Nội

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT
Ký túc xá của học viện công nghệ BCVT Hà Nội với sức chứa khoảng 1000 sinh viên, do vậy quá trình quản lý thông tin là khó khăn và tốn thời gian, hiệu quả không cao. Trong quá trình khảo sát, rút ra được những quy trình cần được tin học hoá như sau:
 Khi sinh viên đăng ký phòng:
Nhập thông tin sinh viên như: Họ và tên, mã sinh viên, địa chỉ, số điện thoại, mã phòng, mã khoa, ngày đăng ký, số tiền đóng. Người quản lý phải xác định được phòng còn trống để xếp sinh viên đó vào. Mỗi sinh viên phải có 1 mã sinh viên riêng biệt. Mã sinh viên này chỉ dành riêng cho sinh viên ký túc xá.
 Khi sinh viên chuyển phòng: Sinh viên từ phòng này chuyển
sang phòng khác thì mã phòng thay đổi, nhưng tất cả thông tin còn lại thì vẫn giữ nguyên. Người quản lý phải xác định được phòng còn trống để xếp sinh viên đó vào.
 Khi sinh viên chuyển ra ngoài: Sinh viên chuyển ra ngoài thì mọi thông tin về sinh viên đó phải được xoá. Kiểm tra xem sinh viên đó đã đóng tiền chưa.
 Khi tìm kiếm thông tin: người quản lý tìm kiếm dựa vào mã sinh viên hay tên sinh viên, sau khi tìm kiếm sẽ in ra tất cả thông tin về sinh viên, dễ dàng truy ra được lớp hay khoa sinh viên đó đang theo học.
Tới hạn đóng tiền, người quản lý phải kiểm tra sinh viên nào chưa đóng tiền để thông báo hay nhắc nhở.=> Kết Luận:
Hiện trạng là những giai đoạn trên vẫn còn thực hiện bằng tay, do vậy tốn nhiều thời gian và công sức. Từ những yêu cầu thực tế trên, các giai đoạn trong quá trình quản lý sinh viên là cần được tin học hoá để đem lại sự thuận lợi về thời gian, hiệu quả cho hệ thống, giảm thiểu chi phí

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©