Thiết kế, chế tạo mạch hẹn giờ đóng mở thiết bị

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
GVHD: Lý Văn Đạt 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
LỜI NÓI ĐẦU 5
NỘI DUNG 6
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
Hình 1.2: Máy biến áp 7
Hình 1.6: Điện trở 9
Hình 1.7: Opto PC817 9
Hình 1.8: Rơ-le JQC-3F 9
Hình 1.9: Hình ảnh thực tế 89S52 Hình 1.10: Sơ đồ chân 89S52 10
Hình 1.12: LCD 16x2 thực tế 15

Chương II: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH HẸN GIỜ ĐÓNG MỞ
THIẾT BỊ 16
Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý của khối Vi điều khiển 17
Hình 2.3: Mạch tạo dao động Hình 2.4: Mạch tạo dao động dùng
bằng thạch anh tín hiệu bên ngoài 18
Hình 2.5: Mạch Reset 19
Hình 2.6: Mạch rơ-le 20
Hình 2.7: Khối hiệu chỉnh 22
Hình 2.8: Khối hiển thị 22
Hình 2.9: Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch 23
KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
GVHD: Lý Văn Đạt 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
Danh mục hình vẽ và bảng biểu
LỜI NÓI ĐẦU 5
NỘI DUNG 6
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
Hình 1.2: Máy biến áp 7
Hình 1.6: Điện trở 9
Hình 1.7: Opto PC817 9
Hình 1.8: Rơ-le JQC-3F 9
Hình 1.9: Hình ảnh thực tế 89S52 Hình 1.10: Sơ đồ chân 89S52 10
Hình 1.12: LCD 16x2 thực tế 15
Chương II: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH HẸN GIỜ ĐÓNG MỞ
THIẾT BỊ 16
Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý của khối Vi điều khiển 17
Hình 2.3: Mạch tạo dao động Hình 2.4: Mạch tạo dao động dùng
bằng thạch anh tín hiệu bên ngoài 18
Hình 2.5: Mạch Reset 19
Hình 2.6: Mạch rơ-le 20
Hình 2.7: Khối hiệu chỉnh 22
Hình 2.8: Khối hiển thị 22
Hình 2.9: Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch 23
KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc sống
của con người đã có những thay đổi ngày càng tốt hơn, mang lại sự tiện
lợi tối ưu với những trang thiết bị hiện đại phục vụ công cuộc công
GVHD: Lý Văn Đạt 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Góp phần vào sự phát triển đó thì
ngành kĩ thuật điện tử đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước. Trong đó sự tích hợp các mạch điện – điện tử
ngày càng trở nên thiết yếu khi mà công nghệ ngày càng phát triển hơn
tiến tới thời đại của vi xứ lý vi mạch những mạch cồng kềnh chiếm nhiều
diện tích đã bị loại bỏ dần thay vào dó là các mạc siêu nhỏ gọn gàng hơn
đang đươc ưa chuộng. Những thành tựu của nó đã có thể biến được
những cái tưởng chừng như không thể thành những cái có thể, góp phần
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con người.
Cùng với kinh nghiệm thực tế, chúng em đã có cơ hội chuyển những
kiến thức lý thuyết đã học được thành sản phẩm thực tế qua đề tài đồ án
là : “Thiết kế chế tạo mạch hẹn giờ đóng mở thiết bị”, dùng vi điều
khiển và hiển thị trên LCD.
Trong quá trình thực hiện đề tài nêu trên ,chúng em đã nhận được
sự quan tâm và chỉ bảo tận tình của thầy Lý Văn Đạt ,cùng với sự giúp
đỡ của các thầy cô giáo trong khoa và bạn bè chúng em đã hoàn thành
được sản phẩm của mình .
Song kiến thức, kinh nghiệm của chúng em còn hạn chế nên đồ án
không tránh được sai sót. Chúng em rất mong sự đánh giá của quý thầy
cô và bạn bè, để đồ án được hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành Thank !
NỘI DUNG
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.Xây dựng sơ đồ khối của toàn mạch
GVHD: Lý Văn Đạt 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
2. Giới thiệu về một số linh kiện điện tử sử dụng trong mạch
2.1. Máy biến áp
Hình 1.2: Máy biến áp
Máy biến áp hay máy biến thế là thiết bị điện gồm hai hay nhiều cuộn
dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường. Cấu
tạo cơ bản của máy biến thế thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách
điện được quấn trên cùng 1 lõi sắt hay sắt từ ferit.
Máy biến áp có thể thay đổi hiệu điện thế xoay chiều, tăng thế hay hạ
thế, đầu ra cho 1 hiệu điện thế tương ứng với nhu cầu sử dụng.
GVHD: Lý Văn Đạt 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
Chọn máy biến áp 220VAC-12VAC-1A.
2.2. Tụ điện
Tụ lọc có điện dung lớn để san phẳng điện áp để làm giảm độ gợn
sóng. Chọn tụ 2200µF, 470µF để san phẳng điện áp.
Tụ lọc cao tần là tụ gốm 104 vì tụ này có tần số lọc lớn.
Hình 1.3: Tụ gốm.
Hình 1.4: Tụ hóa.
2.3. IC ổn áp 7805: điện áp đầu ra 5v.
Hình 1.5: IC 7805
2.4. Điện trở
- Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu có một vật
dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ và ngược lại vật cách điện có điện trở cực
lớn.
GVHD: Lý Văn Đạt 8
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
Hình 1.6: Điện trở
Kí hiệu :
2.5.Opto PC817
Opto PC817 cách ly quang giữa IC 89S52 và tải để không cho
dòng ngược trở lại làm cháy IC.
Hình 1.7: Opto PC817
2.6. Rơ-le JQC-3F
Rơle là một loại thiết bị điện tự động mà tín hiệu đầu ra thay đổi
nhảy cấp khi tín hiệu đầu vào đạt những giá trị xác định. Rơle là thiết bị
điện dùng để đóng cắt mạch điện điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự
làm việc của mạch điện động lực.
Hình 1.8: Rơ-le JQC-3F
2.7. IC 89S52
GVHD: Lý Văn Đạt 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©