Báo cáo thực tập quy trình xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Poong In Vina

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

• Tại kho Tân Hoàn Cầu do hãng tàu Maersk thuê.
Sau khi nhận được Booking Confirmation, thay mặt doanh nghiệp tiến hành lên tờ khai, tiến hành thông quan hàng hóa.
Nếu hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thì xếp hàng lên xe chở đến kho giao hàng.
Nếu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì chở hàng đến bãi kiểm hóa của Chi cục Hải quan đăng ký để kiểm tra, hoàn tất thủ tục Hải quan và chở hàng đến kho giao hàng.
Tại kho tiến hành các công việc sau:
- Lập phiếu nhập kho, điền đầy đủ thông tin bao gồm: tên Công ty, ngày nhập hàng, tên hàng, số lượng, số xe, … và trình cho Hải quan giám sát kho cùng với tờ khai bàn chính, biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu, commercial invoice, packing list.
- Vào sổ theo dõi nhập kho những tờ khai xuất (ghi rõ tên Công ty, số biên bản, số tờ khai, số lượng, ngày tháng nhập kho, trị giá FOB của tờ khai) và nhận lại phiếu nhập kho đã được Hải quan giám sát ký tên, đóng dấu số hiệu công chức ở mục Hải quan Chi cục ngoài cửa khẩu.
- Đại diện doanh nghiệp nộp lại cho văn phòng kho các chứng từ:
 Booking nhập hàng vào kho, trên đó có chứa các thông tin như: tên người gửi hàng/ tên người nhận hàng, cảng dỡ hàng/cảng đến cuối cùng, hình thức thanh toán (Freight Prepaid/Freight Collect), hình thức gửi hàng (CY.CFS/CFS.CY…), tên hàng, số PO, Style, số cái, số kiện, ngày Booking, ngày tàu chạy…
 Phiếu nhập kho đã có xác nhận của Hải quan giám sát như trên.
 Giấy chứng nhận chất lượng của nhà máy (Certificate of Inspection/ Shipment Release).
 Sơ đồ xe do tài xế xe chuyển từ nhà máy đến cho thay mặt gửi hàng của doanh nghiệp. Trên sơ đồ xe phải thể hiện đầy đủ: tên người nhận hàng/người gửi hàng, ngày gửi, số kiện, số PO… mà mỗi xe nhận chở.
- Văn phòng kho sau khi nhận các chứng từ trên sẽ sắp xếp gọi xe vào dỡ hàng theo line.
- Sau khi nhân viên kho làm hàng xong, thay mặt doanh nghiệp ký xác nhận kho đã nhập đủ hàng lên phiếu nhận hàng của kho. hay nếu có sai sót gì xảy ra đối với hàng hóa thì phải ký giấy xác nhận hàng sai (trouble). Đại diện doanh nghiệp yêu cầu kho cấp vận đơn hay chứng từ vận tải sau khi hoàn thành thủ tục giao hàng.
- Đến ngày tàu chạy, đến văn phòng Hải quan giám sát của kho để nhận tờ khai đã có xác nhận của Hải quan giám sát ở mặt sau tờ khai.
• Ngoài ra, còn có hình thức xuất khẩu hàng lẻ ghép container với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, vì hình thức này ít được sử dụng tại doanh nghiệp nên không được mô tả vào bài viết này.
Lưu ý:
Booking Confirmation là một chứng từ có tính chất rất quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa. Khi nhận được Booking Confirmation từ hãng tàu, doanh nghiệp phải tiến hành lên kế hoạch sắp xếp các công việc liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa cho lô hàng có Booking trên, đặc biệt linh động mở tờ khai thông quan hàng hóa xuất khẩu và tổ chức sản xuất đảm bảo tiến độ xuất hàng để tránh trễ giờ Closing time quy định trên Booking Confirmation, và đặc biệt là phát sinh rất nhiều chi phí:
+ Phí giao hàng trễ
+ Phí lưu kho (nếu là hàng lẻ), lưu bãi (hàng nguyên container).
+ Phí lưu rỗng (hàng nguyên container).
+ Phí nâng hạ container (hàng nguyên container).
+ Đặc biệt nếu khách hàng yêu cầu xuất khẩu “by air” thì doanh nghiệp phải tốn chi phí rất lớn.
Xử lý trong trường hợp bị rớt tàu:
Đối với những trường hợp hàng hóa đến sau giờ Closing time thì cảng yêu cầu doanh nghiệp làm cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến lô hàng mới cho phép hạ container.
Trường hợp rớt hàng thực sự thì doanh nghiệp phải tiến hành xin xác nhận của khách hàng để có hướng xử lý kịp thời:
 Khách hàng chấp nhận cho xuất hàng trễ bằng đường biển: nếu tại thời điểm rớt hàng (sau ngày tàu chạy) trên lịch tàu vẫn còn các chuyến tàu nhanh mà hãng tàu được chỉ định có thể sắp xếp và đã được khách hàng đồng ý thì lô hàng sẽ được vận chuyển bằng những chuyến tàu đó để đáp ứng thời gian nhận hàng của khách hàng tại cảng đến. trong trường hợp này có các tình huống sau:
- Giữ nguyên cảng xếp hàng và hãng tàu vận tải, chỉ đổi tàu khác: hãng tàu và đại lý hãng tàu tự sắp xếp cho hàng lên chuyến tàu kế tiếp và báo lại thông tin cho doanh nghiệp.
- Giữ nguyên cảng xếp hàng nhưng đổi hãng tàu vận chuyển lô hàng: đổi Booking Confirmation mới để được cấp rỗng mới, làm thủ tục chuyển container hàng từ bãi chờ xuất sang bãi đóng hàng và đặt cặp hông hay đối diện với container mới vừa trải bãi và tiến hành sang hàng qua container mới. Chú ý việc sang hàng phải được sự đồng ý và giám sát của cảng, Hải quan. Như vậy, doanh nghiệp phải trả các chi phí liên quan như: phí trải bãi, phí nâng hạ container mới, phí thuê bốc xếp sang hàng, phí lưu container/lưu bãi đối với container cũ, phí vệ sinh container, …


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©