Đặc điểm văn xuôi nguyễn thị thụy vũ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như hoàn thành luận văn này, tôi
đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô,
gia đình và bạn bè.
tui xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới quý thầy cô giáo Khoa
Ngữ Văn và Phòng Sau Đại học- Trường ĐHSP Huế đã tận tình giúp đỡ và tạo mọi
điều kiện tốt nhất trong suốt thời gian tui học tập.
tui xin bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sắc đến TS. Tôn Thất Dụng
đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, chỉ bảo và động viên tui hoàn
thành luận văn này.
tui xin tỏ lời Thank tới Ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng
Trị, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ- TX Quảng Trị đã tạo mọi điều
kiện, giúp đỡ và khích lệ tui trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn.
tui cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình,

Demo
Version
- Select.Pdf
SDK
bạn bè và đồng
nghiệp
luôn bên
tôi, quan tâm,
động viên tui trong suốt quá trình
học tập.


MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục ........................................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 3
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài ................................................................................... 3
2. Lịch sử vấn đề ......................................................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 7
3.1. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................... 7
3.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 8
4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 8
5. Đóng góp của luận văn ............................................................................................ 9
6. Cấu trúc luận văn .................................................................................................... 9
NỘI DUNG .............................................................................................................. 10

Demo
Version
- Select.Pdf
SDK ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA
CHƯƠNG 1:
Ý THỨC
SÁNG
TẠO VÀ QUAN
NGUYỄN THỊ THỤY VŨ ...................................................................................... 10
1.1. Sáng tạo nghệ thuật ............................................................................................ 10
1.1.1. Những trang văn giàu sự trải nghiệm .............................................................. 10
1.1.2. Sự đa dạng, mạnh bạo trong đề tài .................................................................. 13
1.1.3. Sự khẳng định bản lĩnh cá tính sáng tạo ......................................................... 15
1.2. Quan niệm về nghệ thuật.................................................................................... 17
1.2.1. Quan niệm về hiện thực trong văn chương ..................................................... 17
1.2.2. Quan niệm về nhà văn, nghề văn .................................................................... 19
1.3. Văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ trong dòng chung của văn học nữ Nam Bộ
trước 1975 ................................................................................................................. 21
CHƯƠNG 2: VĂN XUÔI NGUYỄN THỊ THỤY VŨ- CẢM QUAN VỀ HIỆN
THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI .............................................................. 24
2.1. Cảm quan về hiện thực cuộc sống...................................................................... 24

1


2.1.1. Cuộc sống đời thường ..................................................................................... 24
2.1.2. Cuộc sống đô thị.............................................................................................. 41
2.2. Cảm quan về con người ..................................................................................... 52
2.2.1. Con người cô đơn ............................................................................................ 53
2.2.2. Con người nổi loạn .......................................................................................... 57
2.2.3. Con người lo âu ............................................................................................... 61
2.2.4. Con người bản năng ........................................................................................ 64
CHƯƠNG 3: VĂN XUÔI NGUYỄN THỊ THỤY VŨ- NHỮNG HÌNH THỨC
THỂ HIỆN ............................................................................................................... 70
3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật ........................................................................... 70
3.1.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật ......................................................... 71
3.1.2. Nghệ thuật miêu tả và biểu hiện tâm lý nhân vật ............................................ 74
3.2. Ngôn ngữ ............................................................................................................ 78
3.2.1. Ngôn ngữ trần thuật ........................................................................................ 78
3.2.2. Hệ thống ngôn từ đậm sắc thái Nam Bộ ......................................................... 82
3.3. Giọng điệu .......................................................................................................... 86

- Select.Pdf
SDK
3.3.1. GiọngDemo
trữ tình,Version
thương cảm
.............................................................................
87
3.3.2. Giọng đời thường, suồng sã ............................................................................ 90
3.3.3. Giọng lạnh lùng, điềm nhiên, trầm tĩnh .......................................................... 93
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 98

2


MỞ ĐẦU
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài
Văn xuôi là thể loại có khả năng miêu tả cuộc sống bề bộn, phức tạp; cũng là nơi
mà nhà văn có thể tung tẩy các yếu tố kỹ thuật, nghệ thuật. Văn xuôi, trong bản chất
của nó, luôn hướng đến những vấn đề muôn sắc màu của đời sống xã hội và con
người. Đi tìm vẻ đẹp văn chương, đi tìm những đặc điểm của văn xuôi nghệ thuật
có lẽ là một trong những hành trình vô cùng thú vị cho những ai yêu văn học.
Văn học Việt Nam đã và đang chứng kiến nhiều hiện tượng văn học thăng trầm.
Nỗ lực đánh giá, định danh trên bản đồ văn chương nước nhà cho một nhà văn
không phải là điều đơn giản. Nhưng độc giả vẫn rất trân trọng gọi tên họ: thế hệ các
cây bút trên hành trình làm mới thể loại và tìm kiếm, khẳng định bản ngã. Để hiểu
rõ và sâu sắc hơn diện mạo nền văn xuôi Việt Nam, chúng tui quyết định chọn văn
xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ để tìm hiểu, khám phá. Có thể nói rằng, văn xuôi
Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong những hiện tượng văn học góp phần tạo nên tính
đa dạng của văn xuôi đô thị miền Nam trước năm 1975.
Khám phá thế giới văn xuôi của Nguyễn Thị Thụy Vũ, một lần nữa chúng ta có

Demogiai
Version
- Select.Pdf
dịp nhìn lại những
đoạn phát
triển, những SDK
bước chuyển mình, vận động của văn
xuôi đô thị miền Nam- một trong những bộ phận văn học quan trọng làm nên diện
mạo hoàn chỉnh của văn học Việt Nam, mà trong thực tế chúng ta vô tình lãng quên
hay không chú ý đến bộ phận văn học này. Trong dòng chảy của văn học Việt
Nam, bộ phận văn học miền Nam là một trong những bộ phận văn học hòa nhịp rất
nhanh vào dòng chảy của văn học thế giới. Vì vậy, tiếp nhận các tác phẩm Nguyễn
Thị Thụy Vũ cũng là cách để chúng ta thấy một phần nào đó sự chuyển mình của
văn học Việt Nam trong sự phát triển chung của thời đại. Khi làm đề tài Đặc điểm
văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ, chúng tui muốn góp thêm một tiếng nói trong việc
đọc lại, đánh giá lại, giới thiệu lại một số giá trị của văn học miền Nam nói chung
cũng như văn xuôi của Nguyễn Thị Thụy Vũ nói riêng.
2. Lịch sử vấn đề
Tìm hiểu về Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong những vấn đề khá mới mẻ.
Trong dòng chảy của văn học Việt Nam, Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong những

3


cây bút có hướng đi riêng, phản ánh hiện thực trong cảm quan của một nhà văn nữ ở
miền Nam trước 1975. Các truyện ngắn và truyện dài của bà ra đời từ khoảng thời
gian 1965- 1975. Vào tháng 3 năm 2017, Hội Nhà văn đã tái bản lại mười tác phẩm
của bà.
Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tui tìm thấy một số tài liệu liên quan đến
văn học miền Nam nói chung cũng như về Nguyễn Thị Thụy Vũ nói riêng.
Trước hết, phải kể đến công trình nghiên cứu của Võ Phiến, Văn học miền
Nam- Tổng quan (tháng 5,1986). Đây là một trong những cuốn sách không những
giúp người đọc nhận diện một khía cạnh khác trong tài năng của Võ Phiến mà còn
cung cấp cho người đọc một khối tài liệu khá lớn và đáng tin cậy về một nền văn
học ngỡ đã bị quên lãng: văn học Miền Nam từ năm 1954 đến 1975. Với ý nghĩa
như thế, bộ Văn học Miền Nam của Võ Phiến, đặc biệt tập đầu: “Tổng quan”, đã
cung cấp những tư liệu, nhận định riêng về văn học miền Nam giúp người nghiên
cứu có cái nhìn bao quát hơn về bộ phận văn học này. Tác giả Võ Phiến đã khảo sát
một số yếu tố chính trong sinh hoạt văn học miền Nam như: nhà văn, độc giả và
xuất bản; sau đó, ông lần lượt trình bày các giai đoạn chính và phân tích những đặc

Version
Select.Pdf
SDKvăn học miền Nam với văn học
điểm nổi bậtDemo
nhất; cuối
cùng, -đối
chiếu sơ lược
miền Bắc và văn học “tiền chiến” để thấy được tiến trình vận động của mỗi bộ phận
văn học. Từ đó, có cái nhìn, sự đánh giá về đóng góp và thành tựu mỗi miền cũng
như sự đa dạng của văn học Việt Nam.
Tác giả Thụy Khuê trong công trình nghiên cứu “Văn học miền Nam từ
1954-1975” (Pari, tháng 10/2007, đọc lại và sửa chữa 04/07/2014) mang đến sự
đánh giá khá khái quát, công phu về văn học miền Nam: tác giả, chữ quốc ngữ,
hoàn cảnh lịch sử tác động đến văn học, và đặc biệt là đưa ra những nhận xét đánh
giá của mình về văn học miền Nam từ 1945- 1975 khi tìm hiểu các khuynh hướng,
đặc điểm của văn học giai đoạn này “Đặc điểm chính của nền văn học miền Nam từ
1954 đến 1975, là đã thoát khỏi văn học thế kỷ XIX, giã từ lãng mạn tiền chiến.
Nhiều nhà văn tìm cách xây dựng tư tưởng trên nền triết học hiện đại, đưa con
người về hướng tìm hiểu chính mình. Triết học hiện sinh xuất hiện dưới nhiều hình
thức: phòng trà tửu quán, ăn chơi, bụi đời, là từng thấp nhất; ở mức cao hơn, nó

4


hậu thuẫn cho tác phẩm: con người quay về khảo sát chính mình, nhận thức chính
mình” [50]. Với bài viết này, ông đã cung cấp cho độc giả nhiều thông tin khá quan
trọng về văn học đô thị miền Nam giai đoạn 1954- 1975.
Tác giả Trần Doãn Nho đã có bài thuyết trình trong buổi hội thảo về “Hai
mươi năm Văn học miền Nam 1954-1975” tổ chức tại tòa soạn nhật báo Người Việt
vào ngày 06/12/2014. Trần Doãn Nho đã trình bày về Tính văn học trong văn học
miền Nam. Ông đã nêu những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời của văn
học miền Nam. Theo ông,“Văn học miền Nam như một cánh rừng bạt ngàn. Nó
dung chứa hết thảy hình thức văn chương, từ bình dân đến cao cấp, từ hữu khuynh
đến tả khuynh, từ cổ điển đến hiện đại. Nhiều trào lưu, khuynh hướng chống đối
nhau vẫn cùng hiện diện. Trào lưu nào, khuynh hướng nào có độc giả của trào lưu
và khuynh hướng đó” [52].
Bài tham luận của nhà văn Bùi Vĩnh Phúc trong “Hội thảo hai mươi năm văn
học miền Nam 1954- 1975”, tại California, (06/12/2014) đã trình bày phẩm tính và
ý nghĩa của nền văn học này. Nhà văn khẳng định “Văn học miền Nam, từ 1954 đến
1975, là một đóng góp và một thành tựu của văn học Việt Nam, trong một giai đoạn

Demo
- Select.Pdf
SDK20 năm, nhưng nó đã là một tồn
thuộc nửa sau
thế kỷVersion
XX. Nó chỉ
tồn tại trong vòng
tại quan trọng và không thể thiếu của giai đoạn này. Nói một cách thẳng thắn, nền
văn học này nối kết Việt Nam với thế giới, với nhân loại, trong những khía cạnh
hiện hữu người một cách vừa bao quát vừa thâm sâu nhất. Nó chia sẻ và phản ánh
thân phận và những tình cảm của con người ở những độ rung, những bảng mầu gần
gũi với các nền văn học hiện đại của thế giới, dĩ nhiên với những âm vang và sắc độ
riêng của đời sống xã hội và tinh thần của người Việt” [53]. Nhà văn đã nhận định
văn học miền Nam là một nền văn học đậm tính nhân bản, nhân văn. Đây là nền văn
học khai phóng, đa sắc và đa dạng.
Việc tìm hiểu đời sống văn học miền Nam 1954- 1975 trên các phương diện
từ lý luận, phê bình văn học, đến thực tế sáng tác đã được các nhà nghiên cứu, phê
bình văn học trước và sau 1975, cả trong Nam ngoài Bắc và người Việt ở hải ngoại
đề cập đến. Những công trình nghiên cứu hay các bài báo về vấn đề này, với
những quy mô khác nhau, xuất phát từ những “điểm nhìn”, quan điểm chính trị,

5


thẩm mỹ khác nhau đã đem đến người đọc những cách tiếp cận khác nhau (về văn
học đô thị miền Nam từ 1954 đến 1975) thì cũng có những nhận xét, đánh giá về
văn học giai đoạn này rất khác nhau. Từ đó, nó sẽ hỗ trợ, cung cấp cái nhìn toàn
diện hơn khi nghiên cứu về một tác giả cụ thể.
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ vào thập niên 1960-1970 từng nổi lên như
một trong năm nhà văn nữ hàng đầu của Sài Gòn. Trước đó nữa, vào năm 1969, nhà
phê bình Nguyễn Đình Tuyến cũng nhìn thấy ở văn chương Nguyễn Thị Thụy Vũ
những giá trị có tính thời đại: “Truyện của Nguyễn Thị Thụy Vũ thật là táo bạo. Đọc
xong truyện, tui nghĩ đây mới thật là những truyện trình bày những sự kiện sống
thực nhất của thời đại chúng ta. Thời đại này rồi sẽ đi qua. Những cái gì của thời
này nếu không ghi kịp thì ngày mai sẽ mất” [49].
Vào năm 1973, nhà phê bình Uyên Thao từng dành cho Nguyễn Thị Thụy
Vũ những nhận định có tính gợi mở cho học giới về sau nghiên cứu văn của bà:
“Nguyễn Thị Thụy Vũ đã cho thấy tất cả những người đang sống chỉ thực sự được
sống bằng cách chạy trốn. Trong khi những kẻ yếu đuối chạy trốn vào vùng trời
tưởng tượng bi thảm của mình thì những kẻ tương đối mạnh dạn hơn chạy trốn vào

- Select.Pdf
trong sự giảDemo
dối, cheVersion
đậy. Ngoài
hai lớp ngườiSDK
ấy là một lớp người chạy trốn thực
sự, chạy trốn bằng cách ném mình vào những cuộc phiêu lưu mà mọi tính toán chỉ
dừng lại ở một điểm duy nhất: miễn là tách xa được thế giới tù hãm này” [49].
Tác giả Lam Điền có bài viết “Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn
dật” đăng ngày 19/3/2017 đã giới thiệu những nét khái quát về con người cũng như
phong cách của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ trong dịp tái bản lại mười tác phẩm.
Đặc biệt, tác giả Du Tử Lê đã có một bài viết khá hay về “Sự khác biệt về tính
dục trong truyện Nguyễn Thị Thụy Vũ và các nhà văn nữ khác” (27/10/2010). Ông
đưa ra nhận xét về sự khác biệt cơ bản của Nguyễn Thị Thụy Vũ khi viết về đề tài
tính dục với các cây bút nữ cùng thời. Theo ông, trong số các nhà văn nữ ở Sài Gòn,
Nguyễn Thị Thụy Vũ là nhà văn tui trân trọng nhất. “Ngòi bút của chị chứa đựng
tất cả những gì làm nên một cây bút có cá tính. Cùng một vấn đề tình dục, các nhà
văn nữ khác sùng bái khoái cảm, đẩy tình dục đến chỗ ca tụng thân xác, Thụy Vũ
cũng khát khao thân xác- nhưng là những cơn khát khao u uẩn, khoái cảm tan

6


nhanh trong hoài niệm, hoang đường, giữa bản năng và siêu linh mang một chút
âm sắc của trăm năm cô đơn” [51].
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân đã có bài viết “Nguyễn Thị Thụy Vũ đã trở
lại” (17/03/2017) in trên báo Người lao động, tóm tắt một cách sơ lược về đề tài,
văn phong của Nguyễn Thị Thụy Vũ. Theo tác giả, điều làm nên thành công trong
các tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ đó chính là chất hiện thực và văn phong rặt
chất Nam Bộ.
Tác giả Gia Bảo đã có bài giới thiệu: “Nguyễn Thị Thụy Vũ- Người vẽ chân
dung con người trong thời loạn ly giông bão” (21/03/2017) đã viết: “Nguyễn Thị
Thụy Vũ tái ngộ bạn đọc nhân dịp 10 tác phẩm của bà được tái bản với diện mạo
hoàn toàn mới. Như vậy là, sau hơn 41 năm kể từ ngày gác bút, ở độ tuổi tròn 80,
bà vẫn được chứng kiến một sự kiện lớn trong cuộc đời mình. Còn với khán giả trót
yêu văn bà, hay chỉ đơn giản là yêu sách, yêu văn chương, cũng thật khó để không
nóng lòng khi thấy một phần của di sản văn học Việt Nam vốn chìm sâu hơn 41 năm
nay đã trở lại, thật sự tươi mới và rạng rỡ” [48].
Nhìn chung, các ý kiến, bài viết, tài liệu liên quan đến đề tài Đặc điểm văn

Version
Select.Pdf
xuôi NguyễnDemo
Thị Thụy
Vũ rất ít,- chỉ
dừng lại ởSDK
những nhận xét rất chung, khái quát,
chưa đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống nội dung và nghệ thuật tác phẩm của nhà
văn nữ này. Có chăng là những bài báo trên mạng internet, những bài phỏng vấn,
những ý kiến đánh giá, nhận xét của những người nghiên cứu về văn học miền Nam
trước 1975, của Hội Nhà văn Việt Nam khi xuất bản lại 10 tác phẩm của Nguyễn
Thị Thụy Vũ. Các bài viết này chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tác giả, tác phẩm và
đưa ra một số nhận xét, ý kiến đánh giá ngắn gọn về vẻ đẹp văn chương của Nguyễn
Thị Thụy Vũ. Và các bài viết, các ý kiến trên đây vẫn là những gợi mở quý báu giúp
chúng tui trong quá trình thực hiện đề tài Đặc điểm văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ.
Vì thế, luận văn là một trong những bước khám phá, tìm tòi của người viết trong
việc tìm hiểu những đặc điểm của văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

7


Với đề tài Đặc điểm văn xuôi của Nguyễn Thị Thụy Vũ, đối tượng nghiên cứu
của luận văn là các tác phẩm truyện ngắn và truyện dài của Nguyễn Thị Thụy Vũ,
trong đó chú ý những đặc điểm về nội dung- cảm quan về hiện thực cuộc sống và
con người trong bối cảnh Sài Gòn- Việt Nam những năm trước 1975 và hình thức
thể hiện mới mẻ, sáng tạo về nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu…
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Các tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ từ năm 1965-1975:
Tập truyện ngắn:
- Mèo đêm, tập truyện, nhà xuất bản Kim Anh 1966, Hiện Đại tái bản 1968.
- Lao vào lửa, tập truyện, nhà xuất bản Kim Anh 1967.
- Chiều mênh mông, tập truyện, nhà xuất bản Kim Anh 1968.
Tiểu thuyết:
- Thú hoang, truyện dài, nhà xuất bản Hồng Đức 1968.
- Ngọn pháo bông, truyện dài, nhà xuất bản Hiện Đại 1968.
- Khung rêu, truyện dài, nhà xuất bản Kẻ Sĩ 1969 (Giải nhì Văn chương toàn
quốc 1970).
- Nhang Demo
tàn thắpVersion
khuya - Select.Pdf SDK
- Như thiên đường lạnh
- Chiều xuống êm đềm
- Cho trận gió kinh thiên
Mười tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ được nhà xuất bản Văn học tái bản lại
đầy đủ vào tháng 3 năm 2017.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp cấu trúc- hệ thống: chúng tui đặt văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ
như một chỉnh thể thống nhất trong diện mạo chung của văn học Nam Bộ trước
1975 nói riêng cũng như văn học Việt Nam hiện đại nói chung. Đồng thời, khi tiếp
cận từng tác phẩm cụ thể, chúng tui cũng quan tâm đến tính chỉnh thể trong cấu trúc
của nó. Phương pháp này cũng hỗ trợ đắc lực cho chúng tui trong việc triển khai các
bình diện nghiên cứu của luận văn một cách logic và chặt chẽ.

8


- Phương pháp so sánh: phương pháp này được sử dụng nhằm mục đích chỉ ra
điểm tương đồng và khác biệt giữa văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ với văn học miền
Nam trước 1975 nói riêng cũng như văn học Việt Nam hiện đại nói chung.
- Phương pháp liên ngành: dùng để khảo sát và nghiên cứu đặc thù lịch sử, văn
hóa, văn học trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ.
Ngoài ra, chúng tui còn sử dụng các phương pháp bổ trợ như: Phân tích, tổng
hợp, thống kê; lý thuyết chủ nghĩa hiện sinh.
5. Đóng góp của luận văn
Luận văn đóng góp thêm một tiếng nói trong việc khẳng định giá trị những tác
phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ. Những tác phẩm truyện ngắn và truyện dài đã góp
phần làm đa dạng hơn sự phát triển của văn xuôi miền Nam trước 1975 nói chung
và văn học nữ hiện đại Việt Nam nói riêng.
Đặc biệt, luận văn góp phần dựng lại bức dáng nghệ thuật Nguyễn Thị
Thụy Vũ với những gì mà nhà văn suy nghĩ, trải nghiệm và thể nghiệm trên trang
viết của mình- cảm quan về cuộc sống và con người, những tìm tòi sáng tạo về đề
tài, cách thể hiện: nhân vật, ngôn từ, giọng điệu... Qua đó, làm nổi bật lên

- Select.Pdf
SDK
được phong Demo
cách củaVersion
nhà văn Nguyễn
Thị Thụy
Vũ.
6. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Ý thức sáng tạo và quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Thị Thụy Vũ
Chương 2: Văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ- Cảm quan về hiện thực cuộc sống và
con người
Chương 3: Văn xuôi Nguyễn Thị Thụy Vũ- Những hình thức thể hiện

9

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©