Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Hệ điều hành Windows 2003
Hệ điều hành Windows 2003
Hệ điều hành Windows
Windows Server 2003
Thiết lập cấu hình Windows Server 2003

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©