Báo cáo thực tập công ty cổ phần thuốc thú y trung ương trường đại học nông nghiệp hà nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Lời nói đầu
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên khi kết
thúc phần học lý thuyết tại trường. Thưc tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận
dụng lý luận đã học được ở trường vào thực tế nhằm phân tích lý giải và giải
quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra qua đó củng cố và nâng cao kiến thức đã
được trang bị làm quen với quản lý kinh tế.
Trong kỳ thực tập này được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn một là thực
tập tổng hợp, giai đoạn hai là thực tập chuyên đề chuyên ngành. Trong giai
đoạn một là giai đoạn sinh viên tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển, cơ
cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, những kết quả đạt được những khó khăn
tồn tại. Tìm hiểu phương hướng, chương trình phát triển, những kế hoạch hoạt
động dự kiến trong tương lai. Ngoài ra sinh viên cần tìm hiểu các nghiệp vụ
có liên quan đến chuyên ngành đào tạo của mình.
Với yêu cầu sau đợt thực tập 5 tuần tại công ty cổ phần thuốc thu y trung
ương 1. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo và thầy giáo và anh Vinh trưởng
phòng kinh doanh của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1 em đã hoàn
thành báo cáo thực tập với nội dung sau:
I. Khái quát về công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1.
II. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây.
Lý Văn Hoài Lớp: Thương mai-

KV16
1
Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa thương mại
I. Khái quát về công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1
Tên công ty: Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam veterinary joint stock company N
0
1
Tên viết tắt: VINAVETCO
Địa chỉ trụ sở chính: 88 Trường Chinh- Đống đa – Hà nội
Điện thoại: 04.8691262 Faxr: 04.8691263
Người thay mặt theo pháp luật của công ty:
Tiến sĩ: Lê Văn Năm - chức vụ: Giám Đốc
1-Ngành nghề kinh doanh của công ty:
Sản xuất, gia công thuốc thú y
Xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc và vật tư thú y.
Nghiên cứu đưa tiến bộ kỹ thuật váo sản xuất kinh doanh thuốc thú y và
vật tư thú y.
Dịch vụ thương mại.
Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá.
Sản xuất, gia công thuốc thú y thủy sản.
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
2-Các sản phẩm chủ yếu của công ty:
Công ty có những sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng và phong phú
về chủng loại. Từ thuốc để phòng trị bệnh, thuốc tẩy ký sinh trùng, thuốc bồi
bổ sức khoẻ, kích thích tăng trọng đến các loại thuốc sinh sản, thuốc diệt ký
sinh trùng và các loại thuốc diệt nấm mốc. Thế mạnh đặc biệt của công ty CP
thuốc thú y TW1 là những sản phẩm về kháng sinh đặc biệt là những kháng
sinh đặc trị các bệnh về tiêu hoá, hô hấp đã được các bạn sĩ thú y, các chủ
trang trai và người chăn nuôi công nhận. Công ty đã có 10 sản phẩm được
trao giải thưởng bông lúa vàng: Anti CRD, Gentatylodex, Trisulfon- Depot,
Lý Văn Hoài Lớp: Thương mai-
KV16
2
Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa thương mại
Pneumotich, Vinacoc ACB, Spectilin, Chlotẻtadesol, Lincomycyn, Coly-
Vinavet. Hai sản phâm được trao giảI huy chương vàng là: Kanatialin và
Calci-fort.
3- Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
+. Quá trình hình thành
Những năm trước 1959 việc cung ứng vật tư và thuồc thú y là một bộ
phận nắm trong công ty thuồc trừ sâu và vật tư thú y.
Năm 1973, theo quyết định số 97NN- TCQĐ ngày 23/3/1973 của Bộ
Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm tách rời bộ phận cung ứng vật tư và
thuốc thú y của Công ty thuốc trừ sâu và vật tư thú y, thành lập một công ty
có tên gọi là Công ty vật tư cấp I.
Năm 1983 đổi tên Công ty thành Công ty vật tư cấp II ( Thuộc Bộ
Nông nghiệp ) theo quyết định số 156 /TCCB ngày 11/6/1983 của Bộ Nông
nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ( nay thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn).
Trong thời gian 1973-1992 về tên gọi có thay đổi cho phù hợp với từng
giai đoạn phát triển chức năng và nhiệm vụ chính của công ty là: cung ứng
dịch vụ, sản xuất và nhập tất cả các loại thuốc thú y, công cụ thú y, các loại
vật tư phục vụ ngành chăn nuôi, đáp ứng đủ vật tư cho công tác nghiên cứu
khoa học chăn nuôi thú y, phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ của
ngành và công tác phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong phạm vi
cả nước với vốn đầu tư ban đầu là: 12.000.000 đồng.
Trong 20 năm qua công ty đã trai qua nhiều thử thách thăng trầm và có
nhiều biến đổi, công ty đã xác định đúng trách nhiêm của mình và tự khẳng
định được chỗ đứng của mình nếu đã không ngừng phấn đấu khắc phục gian
khổ, thiếu thốn nhiều mặt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao
Lý Văn Hoài Lớp: Thương mai-
KV16
3
Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa thương mại
về mọi mặt công ty đã lớn mạnh không ngừng. Đặc biệt là những năm 1989-
1992 từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế hoạch toán kinh doanh, công ty
đã từng bước đổi mới, dần dần thích nghi với cơ chế thị trường nên mọi hoạt
động trong sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả. Trụ sở chính của công ty nay
đã khá khang trang. Kho chứa hàng hoá đảm bảo diện tích và đạt tiêu chuẩn
kỹ thuật. Bộ máy tổ chức ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ trình độ
nghiệp vụ chuyên môn ngày được nâng cao. Số lượng cán bộ có trình độ đại
học và có nhiều kinh nghiệm được bố trí vào các đơn vị công tác thích hợp để
có đủ điều kiện hoàn thành công việc được giao.
Từ tháng 5/1993 -12/1999 công ty hoạn động theo mô hình doanh
nghiệp nhà nước với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh,
nhập khẩu vacxin và thuốc thú y phục vụ ngành chăn nuôi cả nước. Từ doanh
nghiệp kinh doanh thuốc thú y- một lĩnh vực mới mà sản phẩm mang tính kỹ
thuật đòi hỏi công ty phảI có nhiều nỗ lực, nhiều giải pháp và đầu tư cho sản
xuất nhiều hơn mới có thể phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và
được thị trường người tiêu ding chấp nhận.
Giai đoạn đầu 1993 công ty chỉ có vài sản phẩm đưa ra thị trường
nhưng đến cuối năm 1999 công ty đã có hơn 150 sản phẩm đưa ra lưu thông
và được thị trường chấp nhận trong đó có những sản phẩm là mũi nhọn chủ
lực của công ty có hiệu lực điều tri bệnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong số đó có 10 sản phẩm đoạt giải thưởng bông lúa vàng và hai sản phẩm
đạt huy chương vàng tại hội chợ quốc tế.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triên với mức 纘 ăng
trưởng năm sau cao hơn năm trước. Uy tin và thương hiệu của công ty với
khách hàng trên toàn quốc được đảm bảo, thị trường được giữ vững.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc cổ phần hoá doanh nghiệp
nhà nước bằng quyết định số 06/2000/QĐ BNN-TCCH ngày 26/1/2000 của
Lý Văn Hoài Lớp: Thương mai-
KV16
4
Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa thương mại
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chuyển doanh nghiệp công ty vật
tư thú y TW1 thành công ty CP thuốc thú y TW1 hoạt động theo luật doanh
nghiệp và điều lệ công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 7 tỷ đồng.
+.Sự phát triển của doanh nghiệp
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển đối đầu với nhiều thử
thách và thăng trầm công ty đã xác định đúng trách nhiệm của mình và tự
khẳng định được chỗ đứng. Trong điều kiện cơ chế thị trường cạnh tranh gay
gắt công ty đã từng bước thích nghi và hoà nhập, luôn giữ vai trò là cánh
chim đầu đàn trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y. Công ty luôn hoàn thành
tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đóng góp một phần to lớn cho nguồn thu
ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; có vai
trò hết sức to lớn trong sự nghiệp phòng chống dịch cúm gia cầm nước ta.
Điều này được thể hiện rõ nét thông qua một số chỉ tiêu sau: tổng doanh thu
2004 là 37, 9 tỷ đồng 2005 là 38 tỷ đồng; 2006 là 41 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế chiếm từ 9 - 10 % tổng doanh thu
Gía cổ tức lúc đầu chỉ là 2, 3 % tổng vốn điều lệ này đạt được 1.2 % tổng
vốn điều lệ.
Thu nhập bình quân: năm 2004 là 2trđ/1 người/1 tháng
Năm 2005 là 2, 2trđ/1 người/1 tháng
Năm 2006 là 2, 35trđ/1 người/1 tháng
Để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra, bước đầu công ty đã chuẩn
bị những tiền đề cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tới,
công ty đã và sẽ từng bước hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật áp
dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý để không ngừng nâng cao
chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng .
Lý Văn Hoài Lớp: Thương mai-
KV16
5
Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa thương mại
4- Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thuốc thú y TW1.
Từ khi thành lập cho đến nay công ty được chính phủ, bộ nông nghiệp và
phát triển nông thôn giao cho 3 nhiệm vụ lớn:
- Lưu trữ, quản lý và phân phối các loại thuốc và vật tư thú y, chăn nuôi
thuộc vốn dự trữ quốc gia;
- Sản xuất, kinh doanh thuốc, vật tư chăn nuôi thú y và thuốc thú y thuỷ
sản ;
- Tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật tiễn bộ chăn nuôi thú y và thuốc thú
y
5- Bộ máy tổ chức công ty cổ phần thuốc thú y.
Sơ đồ 1:Cơ chế làm việc của công ty thể hiện qua sơ đồ sau:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©