Sao em download sách từ mạng về ko thể nào đọc được,chữ nó cứ lung tung i,em phài làm thế nào ?

Câu này mình vừa trả lời cho một bạn rồi :

có thể do văn bản đó bất dùng bảng ngựa mà máy bạn đang sử dụng. nếu bạn đang dùng Unikey thì có một cách rất đơn giản.

Trước tiên bạn bôi đen tất cả sau đó nhấn chuột phải vào đó chọn cut.

sau đó bạn nhán chuột phải vào biểu tượng của trương trình Unikey ở dưới thanh task bar . một chỉ mục hiện lên bạn chọn chuyển ngựa nhanh. hộp thoại mới hiện ra báo vừa chuyển ngựa thành công bạn chọn OK rồi dán lại văn bản vào vị trí cũ vậy là song.

Còn vẫn bất được thì khó có thể do file bị hỏng hay bảng ngựa nó sử dụng chưa có trên máy bạn


Chúc bạn thành công !!!


Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©