Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương

Download Đề tài Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương miễn phíPHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Lương thực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy tỉ lệ đất trồng cây lương thực luôn chiếm một diện tích lớn trong tổng số diện tích cây nông nghiệp toàn cầu.
Lương thực ở nước ta chủ yếu là cây lương thực có hạt như lúa gạo, ngô, đậu tương và cây có củ. Với cây lương thực có hạt, diện tích đã tăng từ 7,3 triệu ha (năm 1993) lên 8,4 triệu ha (năm 2003), sản lượng lương thực có hạt tương ứng từ 26,1 triệu tấn tăng lên 37,5 triệu tấn, trong đó diện tích trồng lúa từ 6,8 triệu ha (năm 1995), tăng lên 7,4 triệu ha (năm 2003) sản lượng lúa tương ứng từ 25 triệu tấn tăng lên 34,5 triệu tấn, diện tích đậu tương là 0,12 triệu ha (năm 1995) tăng lên 0,18 triệu ha (năm 2004) sản lượng đậu tương tương ứng tăng từ 0,12 triệu tấn đến 0,224 triệu tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt của nước ta hiện nay đã vượt mức 40 triệu tấn/năm.
Với những tăng trưởng như vậy trong những năm gần đây về năng suất lúa cũng như đậu tương là nhờ những đóng góp tích cực của các biện pháp canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất của nhà nước, mà đặc biệt là công tác chọn tạo giống, mặc dù đã đưa được năng suất, sản lượng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để đáp ứng được nhu cầu về giống tốt thì công việc nhân giống các giống mới, giống có năng suất cao phải được quan tâm một cách đúng mức.
 


/tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-1741/
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

Lời cảm ơn!
Sau một thời gian đi điều tra, tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất lúa và đậu tương tại viện nghiên cứu cây lương thực và cây thực phẩm Gia Lộc- Hải Dương, chúng tui đã hoàn thánh báo cáo về đề tài “Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương”
Qua bài báo cáo này chúng tui xin gửi lời Thank chân thành đến
Cô giáo Ks. Dương Thị Thu Hằng đã giúp đỡ chúng tui trong suốt thời gian thực tập giáo trình.
Viện cây lương thực và cây thực phẩm Gia Lộc - Hải Dương.
Các cán bộ kĩ sư, công nhân, đã giúp đỡ chúng tui trong thời gian thực tập tại viện.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm
Nhóm sinh viên thực hiện! 
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Lương thực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy tỉ lệ đất trồng cây lương thực luôn chiếm một diện tích lớn trong tổng số diện tích cây nông nghiệp toàn cầu.
Lương thực ở nước ta chủ yếu là cây lương thực có hạt như lúa gạo, ngô, đậu tương và cây có củ. Với cây lương thực có hạt, diện tích đã tăng từ 7,3 triệu ha (năm 1993) lên 8,4 triệu ha (năm 2003), sản lượng lương thực có hạt tương ứng từ 26,1 triệu tấn tăng lên 37,5 triệu tấn, trong đó diện tích trồng lúa từ 6,8 triệu ha (năm 1995), tăng lên 7,4 triệu ha (năm 2003) sản lượng lúa tương ứng từ 25 triệu tấn tăng lên 34,5 triệu tấn, diện tích đậu tương là 0,12 triệu ha (năm 1995) tăng lên 0,18 triệu ha (năm 2004) sản lượng đậu tương tương ứng tăng từ 0,12 triệu tấn đến 0,224 triệu tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt của nước ta hiện nay đã vượt mức 40 triệu tấn/năm.
Với những tăng trưởng như vậy trong những năm gần đây về năng suất lúa cũng như đậu tương là nhờ những đóng góp tích cực của các biện pháp canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất của nhà nước, mà đặc biệt là công tác chọn tạo giống, mặc dù đã đưa được năng suất, sản lượng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để đáp ứng được nhu cầu về giống tốt thì công việc nhân giống các giống mới, giống có năng suất cao phải được quan tâm một cách đúng mức.
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Cây lương thực và cây thực phẩm, chủ yếu lúa, đậu đỗ. Viện đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học công nghệ, đã có những đóng góp tích cực cho nền nông nghiệp nước nhà, đặc biệt là vùng ĐBSH. Từ những thực tế trên chúng tui tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương”
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Điều tra tìm hiểu vị trí địa lí xã Liên Hồng huyện Gia Lộc nơi đặt trụ sở Viên cây lương thực và cây thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương.
- Điều tra tình hình sản xuất giống lúa và đậu tương tại Viện
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nội dung nghiên cứu
2.1.1 Điều tra về vị trí địa lí xã Liên Hồng, Gia Lộc- Hải Dương
2.1.2 Điều tra tình hình sản xuất một số cây lấy hạt tại viện
- Cơ cấu giống
- Thời vụ và kỹ thuật
- Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
- Thu hoạch và bảo quản
2.2 Phuơng pháp nghiên cứu
Địa điểm :
Viện cây lương thực và cây thực phẩm Gia Lộc -Hải Dương. Tại xã Liên Hồng
Thời gian tiến hành điều tra: từ 06/05 – 09/05/2008
Đối tượng điều tra
- Cây lúa
- Cây đậu tương
Phương pháp điều tra: Điều tra và Phỏng vấn
- Thu tập số liệu sơ cấp từ có phòng trung tâm lúa và đậu tương
- Thu thập số liệu thứ cấp Các kỹ sư, các cán bộ, công nhân kỹ thuật tại Viện
Phương pháp phân tích:
- Số liệu được tổng hợp và tính trung bình, bằng phần mềm excell .
PHẦN III: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên của viện cây lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương.
3.1.1 Vị trí địa lí
Viện cây lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương nằm trên địa bàn xã Liên Hồng huyện Gia Lộc – Hải Dương với diện tích 120 ha
Phía Bắc giáp sông Sặt
Phía Nam giáp Xã Gia Hòa , Thống Nhất
Phía Đông giáp xã Thạch Khôi, Gia Xuyên
Phía Tây giáp xã Thống Nhất
3.2. Tình hình sản xuât lúa giống tại Viện
3.2.1. Về cơ cấu giống và thời vụ
Bảng1 : Cơ cấu giống
STT 
Tên giống 
Diện tích (ha) 
Năng suất
(tấn/ha) 
Sản lượng (tấn) 

1 
Xi23 
5 
5.3 
26.5 

2 
X19 
3 
5.6 
16.8 

3 
MT06 
5 
5.8 
29 

4 
P6 
21 
6.1 
128.1 

5 
DB5 
3 
5.5 
16.5 

6 
DB6 
3 
5.3 
15.9 

7 
Q5 
3 
5.8 
17.4 

8 
Bắc thơm 
3 
4.9 
14.7 

9 
Khang dân 
3 
5.4 
16.2 

Từ bảng số liệu ta thấy diện tích giống lúa P6 được gieo trồng nhiều nhất với 21 ha chiếm 40.2 % tổng diện tích lúa được gieo trồng của viện. Tiếp theo là đến các giống lúa Xi23 và MT06 được gieo trồng 5 ha chiếm 10% . Giống lúa P6 được gieo trồng nhiều là do năng suất cao.
3.2.2. Kỹ thuật làm mạ vụ xuân 2008
Toàn bộ lượng mạ tại viện được gieo dưới ruộng
Hạt giống sau khi lấy trong kho bảo quản ra phơi hạt giống dưới nắng nhẹ 2-3 giờ trước khi ngâm  để xúc tiến hoạt động của các hệ men, tăng khả năng nảy mầm.
Bảng2: Lượng giống gieo mạ
Giống 
Khối lượng
( kg/ha ) 
Thời gian ngâm mộng ( giờ ) 
Diện tích gieo
(m2) 

Xi23 
65 
48-72 
540 

X19 
75 
48-72 
630 

P6 
72 
48-72 
610 

DB5 
69 
48-72 
570 

DB6 
69 
48-72 
570 

Q5 
83 
48-72 
720 

Bắc thơm 
67 
48-72 
530 

Khang dân 
75 
48-72 
640 

Lượng giống dùng để gieo cấy cho một ha ruộng cấy của giống Q5 là lớn nhất (83 kg ) sau đó tới giống X19, Khang dân (75 kg ) giống sử dụng ít nhất là Xi23 (65 ) kg. Trong vụ xuân vừa qua do thời tiết lạnh hơn bình thường nên thời gian ngâm mạ dài hơn. Sau khi đã hút đủ nước hạt thóc có phôi mầm màm trắng tiến hành ủ mộng. Hạt giống ngâm trong ao vớt lên đổ thành đống nhỏ trên nền gạch và phủ bằng bì gai tạo diều kiện ấm cho thóc nứt nanh. Trong quá trình ủ mộng đã vẩy nước ấm 4 lần kết hợp trộn đảo để hạt nảy mầm được đều. Trong điều kiện vụ xuân vừa qua do thời tiết lạnh kéo dài nên hạt thóc rất lâu mọc mầm nên phải đậy hạt kín và thường xuyên tưới nước ấm. Sau khi ủ 72 giờ mộng đủ tiêu chuẩn để gieo.
3.2.2.1 Chuẩn bị ruộng gieo mạ
Ruộng mạ được làm tại chân ruộng chuyên gieo mạ
Ruộng được bừa ngả từ trước đó 20 ngày sau đó được bừa kĩ làm nhiều lần cho nhuyễn phẳng nhặt sạch cỏ còn sót lại trước khi làm luống.
Ruộng được làm luống rộng 1,4 m rãnh rộng 0,3 m để thoát nước, mặt luống được làm phẳng để độ sâu của lớp nước mặt sau khi gieo mạ được đồng đều.
Mộng mạ được gieo đều trên diện tích đã định gieo mạ làm hai lượt để lượng mộng được gieo đồng đều đúng mật độ.
Tại viện mạ được ...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©