Nhận biết các chất trong môn Hóa ở trường THCS

Download Chuyên đề Nhận biết các chất trong môn Hóa ở trường THCS miễn phíSử dụng các bảng nhận biết mà tôi sẽ trình bày ở phần phụ lục để làm các dạng bài tập nhận biết thường gặp như nhận biết riêng rẽ từng chất va nhận biết hỗn hợp ; nhân biết với số hóa chất làm thuốc thử hạn chế , nhận biết các chất mà không được dùng thêm thuốc thử bên ngoài
o Với dạng bài tập hạn chế thuốc thử phải tuân theo nguyên tắc : dùng thuốc thử mà đề bài đã choddeer nhận biết ít nhất một trong các chất cần nhận biết . Sau đó dùng hóa chất vừa mới nhận biết được để nhân biết ít nhất một trong các chất còn lại
 


/tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-15870/
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

PHÒNG GD - ĐT AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN KHÁNH
=====š›µš›=====
Chuyên đề
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG MÔN HÓA Ở TRƯỜNG THCS
Naêm hoïc : 2005 - 2006
Giaùo vieân : Đặng Hồng Vân
Chuyên đề
—– Y&Y œ–—
BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG MÔN HÓA Ở TRƯỜNG THCS
Lí do chọn đề tài :
Lứa tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở có nhiều ý tưởng , thích tìm tòi nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên trong đó có môn Hóa học .
Trước đây , điều kiện hóa chất công cụ còn thiếu thốn , chúng ta - những người giảng dạy môn hóa học – chưa phát huy được hết vai trò của dạng bài tập định tính "NHẬN BIẾT CÁC CHẤT" trong môn Hóa của trường Trung học cơ sở vào việc ôn tập , hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình đồng thời chưa phát huy tính sáng tạo bồi dưỡng năng lực tư duy của học sinh.
Bài tập định tính " NHẬN BIẾT CÁC CHẤT " trong môn hóa của trường Trung học cơ sở trong các đề kiểm tra chỉ ở dạng đơn giản vì thời gian của tiết kiểm tra có giới hạn . Do đó chưa tìm tòi , phát huy hết những năng lực đặc biệt của học sinh mà có kế hoạch bồi dưỡng nhằm phát triển những học sinh có năng khiếu hóa học sau này .
Xuất phát từ thực tế đó , tui mạnh dạn đưa ra đề tài "BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG MÔN HÓA Ở TRƯỜNG THCS" để cùng trao đổi bàn bạc cùng các đồng nghiệp về vai trò , yêu cầu , hình thức và các dạng bài tập về nhận biết các chất nhằm góp một phần nhỏ vào việc giảng dạy bài tập này được tốt hơn
Vai trò của dạng bài tập định tính "NHẬN BIẾT CÁC CHẤT" trong môn hóa của trường THCS :
Ôn tập những kiến thức đã học .
Rèn luyện tư duy , tính nhạy bén và khả năng nắm vững kiến thức của học sinh .
Giúp học sinh vận dụng những kiến thức của mình về tính chất vật lí cũng như về tính chất hóa học của các chất để nhận biết .
Gắn kết giữa lí thuyết và thực hành , giáp cho học sinh khỏi lúng túng khi giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống liên quan đến việc nhận biết các chất .
Yêu cầu của dạng bài tập định tính "NHẬN BIẾT CÁC CHẤT" trong môn hóa của trường THCS :
Để đánh giá đúng kết quả học tập về lí thuyết cũng như rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh , các dạng bài tập định tính " NHẬN BIẾT CÁC CHẤT " trong môn hóa của trường THCS cần đạt được những yêu cầu sau :
Đáp ứng yêu cầu đổi mới trong phương pháp dạy và học hóa học ở trường THCS là trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại , tiếp cận với kiến thức hiện đại để có vốn hiểu biết làm tiền đề cho việc học bộ môn hóa phân tích sau này và cũng nhằm giúp cho học sinh làm quen với việc nghiên cứu các chất trong đời sống hàng ngày để các em có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường .
Ví dụ : Giáo viên có thể cho học sinh nhân biết tính axit hay kiềm trong một mẫu nước tự nhiên (nước thải công nghiệp , nước ao hồ bị ô nhiễm …) và đề ra biện pháp xử lí thích hợp (lớp 9).
Bám sát vào nội dung chương trình để có những bài tập phù hợp với trình độ học sinh , tạo điều kiên cho học sinh nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng nhằm giúp cho học sinh hiểu rõ nà nhớ sâu hơn những kiến thức đã học . đồng thời cũng có những bài tập khó dành cho học sinh khá và giỏi để phát triển , nâng cao kiến thức của học sinh .
Ví dụ : Với học sinh trung bình ở lớp 8 khi học chương 5 có thể cho bài tập "Nhận biết dung dịch các chất sau đựng trong các lọ mất nhãn : NaCl , HCl , H2O"
Để phát hiện học sinh khá và giỏi có khả năng tư duy quan sát , tổng hợp tốt , từ bài tập trên ta có thể phát triển thành bài tập sau : "Nhận biết dung dịch các chất sau đựng trong các lọ mất nhãn : NaCl , HCl , H2O , NaCl"
Bài tập cần có nhiều hình thức , nhiều dạng để kích thích học sinh tìm tòi , nghiên cứu nhằm phát triển năng lực tư duy và tạo hứng thú trong quá trình học tập của học sinh (xem phần các dạng bài tập và hình thức thực hiện các bài tập)
Khi trình bày bài tập " NHẬN BIẾT CÁC CHẤT " bằng phương pháp thực hành cần giáo dục cho học sinh ý thức tiết kiệm , không gây lãng phí và làm hỏng hóa chất cũng như phải bảo đẩm vệ sinh nơi thực hành và an toàn cho con người khi sử dụng hóa chất .
Các dạng bài tập định tính "NHẬN BIẾT CÁC CHẤT " trong môn hóa của trường THCS :
Xét về hình thức ra đề , bài tập định tính tập " NHẬN BIẾT CÁC CHẤT "trong môn hóa ở trường THCS có hai dạng
Dạng bài tập trắc nghiệm khách quan :
Hình thức được sử dụng phổ biến nhất là chon phương án đúng , sai từ các phương án đã cho của đề bài . Dạng này lại có 2 kiểu :
Kiểu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của câu trả lời đúng nhất
Ví dụ 1: Có 3 lọ đựng 3 dung dịch HCl , H2SO4 và Na2SO4 , có thể nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng cách nào sau đây :
Dùng quì tím .
Dùng dung dịch AgNO3 .
Dùng dung dịch BaCl2
Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 .
Ví dụ 2 : Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau : NaOH , NaCl , H2SO4 và NaNO3
Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 .
Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch AgNO3
Dùng quì tím và dung dịch AgNO3
( Trích đề thi chọn học sinh giỏi Huyên An Nhơn – Tỉnh Bình Định năm học 2005 – 2006)
Ví dụ 3 : Nhận biết các chất chứa trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học nào : MgCl2 , BaCl2 , K2CO3 và H2SO4
Dùng quì tím và dung dịch HCl .
Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch AgNO3
Lập bảng và cho các chất phản ứng với nhau .
Kiểu 2: Điền chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào ô trống ở sau mỗi câu mà em đánh giá là đúng
Ví dụ : Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi cặp dung dịch sau :
FeSO4 và Fe2(SO4)3
Na2SO4 và CuSO4 .
NaCl và CaCl2
Dạng bài tập tự luận :
Bài tập nhận biết các chất ra theo kiểu tự luận thường được tập trung vào 2 dạng chính sau đây :
Dạng bài tập không hạn chế thuốc thử hay phương pháp sử dụng :
Học sinh được quyền sử dụng bất kì phương pháp nào và bao nhiêu loại thuốc thử cũng được , miễn là giải quyết được vấn đề mà đề bài yêu cầu .
Ví dụ 1 : Hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch sau : NaCl , NaOH , Na2CO3 , Na2SO4 , NaNO3 ( lớp 9 )
Ví dụ 2: Hãy nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất khí sau : CH4 , C2H4 , CO2 (bài tập dành cho HS trung bình lớp 9 ) .
Ví dụ 3 : Hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất khí sau : CH4 , C2H4 , CO2 , H2 và C2H2 (bài tập dành cho HS khá giỏi lớp 9 ) .
Ví dụ 4 : Có 3 chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ mất nhãn riêng biệt là NaCl ,
Na2CO3 , và hỗn hợp NaCl với Na2CO3.
Dạng bài tập hạn chế thuốc thử hay phương pháp sử dụng :
Đây là dạng bài tập yêu cầu HS phải giải quyết vấn đề của bài tập theo một điều kiện nhất định .
Ví dụ 1 : Dựa vào tính chất vật lí , hãy nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất bột sau : bột sắt , bột lưu huỳnh , bột than (lớp 8)
Ví dụ 2 : Dựa vào tính chất vật lí , nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất khí sau : khí Clo , khí cacbonddioxxit và khí hiđrosunfua (lớp 9)
Ví dụ 3 : Chỉ dùng thêm quì tím , hãy nhận biết 4 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : NaOH , Ba...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©