PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHÂU ĐẾN NĂM 2015

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHÂU ĐẾN NĂM 2015
2
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, cà phê luôn nằm trong nhóm năm mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam. Hằng năm ngành cà phê đã đóng góp một kim ngạch khá
lớn vào ngân sách nhà nước, kim ngạch thu được từ hoạt động xuất khẩu cà phê vào
khoảng 1- 1.4 tỉ USD, chiềm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tỉnh Đăk
Lăk- thủ phủ cà phê của Việt Nam hiện là nơi sản xuất cũng như xuất khẩu cà phê lớn
nhất, chiếm khoảng 50% tổng diện tích và sản lượng của cà nước. Hiện nay, sản phẩm
cà phê nhân của tỉnh Đăk Lăk đã xuất khẩu vào 56 quốc gia trên thế giới. Trong đó,
Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê nhân truyền
thống quan trọng và lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk nói riêng, của Việt Nam nói chung.
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân tại tỉnh Đăk Lăk diễn ra sôi động
và phát triển khá mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu cà phê cao nhất Việt Nam. Tuy
nhiên hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân ở đây vẫn còn những hạn chế,
chính vì vậy chúng ta cần phải nắm và phân tích rõ thực trạng của hoạt động này của
tỉnh, từ đó có những định hướng rõ ràng, biện pháp cụ thể để khắc phục những mặt tồn
tại, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của khàc hàng, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu vào thị
trường tương đối khó tính và giàu tiềm năng như Đức. Từ những lí do trên, em đã chọn
đề tài : “ Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh
nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
đến năm 2015.”
2. Mục tiêu của đề tài
Đề tài gồm 2 mục tiêu lớn:
- Thực trạng kinh doanh xuất khẩu sản phẩm cà phê nhân của các doanh
nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức.
- Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp
tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức đến năm 2015.
1. Lí do chọn đề tài. Trong những năm gần đây, cà phê luôn nằm trong nhóm năm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hằng năm ngành cà phê đã đóng góp một kim
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©