An investigation into difficulties in English - Vietnamese technical translation faced by third-year students at English Deparment, Hanoi University of Industry

Luận văn tiếng Anh:An investigation into difficulties in English - Vietnamese technical translation faced by third-year students at English Deparment, Hanoi University of Industry = Nghiên cứu những khó khăn của sinh viên năm thứ 3 khoa tiếng Anh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khi dịch Anh - Việt trong các chuyên ngành kỹ thuật. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Dịch
Tiếng Anh chuyên ngành
Tiếng Việt
Kỹ thuật
Miêu tả:40 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©