Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO

Link tải miễn phí Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thị trường tư vấn xây dựng Việt Nam hiện nay đang ngày càng phát triển về
cả quy mô, hình thức, chất lượng và cấu trúc tham gia thị trường; các doanh nghiệp
tư vấn xây dựng đã và đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình
trong việc thiết kế, quy hoạch tổng thể, giám sát thi công xây dựng đô thị, nông
thôn đảm bảo tính đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng
cao của tầng lớp nhân dân trong xã hội. Điển hình một số khu đô thị lớn được đưa
vào khai thác sử dụng trong thời gian qua như đô thị Royal City1
, Times City2
đã
thể hiện rõ dấu ấn của các đơn vị tư vấn xây dựng trong quá trình thiết kế, giám sát
thực hiện dự án. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số bất cập như tình trạng quá tải
về hạ tầng cơ sở bao quanh các khu đô thị
3
hay tình trạng mất nước kéo dài cục bộ
do nhu cầu sử dụng nước của các khu đô thị quá lớn… Điều đó chứng tỏ vẫn còn
tồn tại những hạn chế về năng lực cũng như sự bất cập trong tầm nhìn, chiến lược
dài hạn của các đơn vị tư vấn trong ngành xây dựng. Chính vì vậy, để có thể tồn tại,
phát triển trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp tư vấn xây dựng cần nhìn
nhận một cách thực tế và có chiến lược phát triển một cách phù hợp nhằm khắc
phục được những hạn chế, phát huy được những thế mạnh trong quá trình hoạt động
kinh doanh của tổ chức, khẳng định được vị thế, giá trị của doanh nghiệp đối với
khách hàng và những đối thủ cạnh tranh.
Thành lập năm 1979 trên cơ sở sáp nhập Viện Cơ giới hóa và Công nghệ
Xây dựng trực thuộc Ủy ban Xây dựng cơ bản nhà nước với Công ty Kiểm định
Xây dựng theo Nghị định 156-CP, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay
Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO
đã trở thành một trong những doanh nghiệp tư vấn, đầu tư và xây dựng hàng đầu,
hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề trong phạm vi cả nước, hợp tác kinh doanh hiệu quả với nhiều công ty và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Rất nhiều dự án
trọng điểm, quan trọng của quốc gia như dự án Trung tâm hội nghị quốc gia; Trụ sở
Bộ Tài chính; Trụ sở Bộ Ngoại giao… đã được Công ty CONINCO đấu thầu thành
công và thực hiện tốt vai trò tư vấn xây dựng cho công trình (Tư vấn thiết kế; tư vấn
giám sát; tư vấn kiểm định chất lượng…). Qua đó cho thấy vị thế, vai trò và năng
lực của Công ty CONINCO đã đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng cũng
như sự phát triển chung của kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do việc phải tập trung nguồn
lực của mình trên nhiều mặt trận tư vấn xây dựng1
cũng như những áp lực lớn đến
từ các đối thủ cạnh tranh đã làm bộc lộ một số hạn chế nhất định trong chiến lược
phát triển2
của Công ty CONINCO. Do vậy, để có thể tồn tại, phát triển trong dài
hạn, Công ty CONINCO cũng thực sự phải đánh giá lại thực trạng hoạt động tư vấn
xây dựng, sản xuất, kinh doanh cũng như nhìn nhận một cách thực tế toàn cảnh
những tác động đến từ môi trường kinh doanh bên ngoài để đưa ra những chiến
lược phát triển phù hợp.
Qua những phân tích nêu trên cho thấy các doanh nghiệp tư vấn xây dựng
nói chung và công ty CONINCO nói riêng đều đã có những định hướng phát triển
cho tổ chức. Tuy nhiên do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm cũng như các nguồn
lực nên các công ty tư vấn xây dựng đều gặp những khó khăn nhất định trong quá
trình định hướng, thực thi các chiến lược phát triển. Do vậy việc nghiên cứu thực
trạng, phân tích sâu về chiến lược phát triển công ty tư vấn xây dựng là thực sự cần
thiết. Chính vì vậy, tui đã chọn đề tài “Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần
Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO” làm đề tài
Luận văn thạc sĩ.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn
Chiến lược phát triển và quản trị chiến lược phát triển đã được chính phủ các
quốc gia, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân đề cập

Xem link download tại Blog Kết nối!


dàn bài tiểu luận môn chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-20
phân biệt hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp
bai tieu luan phan tich quang cao sua vinamilk
Xem link download tại Blog Kết nối!
y nghia logo cua cong ty sua vinamilk mọi chủ đề
phân tích marketing của Clear men
phan tich muc tieu tong quat cua chien luoc bao ve to quoc

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©