Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Được tạo ra:2015-08-18
2015-08-18
Đã thay đổi:2015-08-18
2015-08-18
Miêu tả:107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Xuất xứ:Foxit Reader PDF Printer phiên bản 6.1.0.0923
Foxit Reader PDF Printer phiên bản 6.1.0.0923
Kiểu:text
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©