Các trường hợp không được quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Các trường hợp không được quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2013
Chủ đề:Luật dân sự
Di sản
2005
Quyền lợi
Miêu tả:93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày những vấn đề chung về người thừa kế và người không được quyền hưởng di sản. Nghiên cứu những trường hợp người thừa kế không được quyền hưởng di sản và một số vấn đề liên quan đến điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005. Thực trạng áp dụng pháp luật và hướng hoàn thiện những qui định về người không có quyền hưởng di sản.
Electronic Resources
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©