Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

Luận văn tiếng Anh:Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2010
Chủ đề:Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Trật tự công cộng
Miêu tả:141 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày các vấn đề chung về tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam. Phân tích tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử. Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©