Building the human resource development strategy for Power Transmission Company No 4 in the period of 2010-2020

Luận văn tiếng Anh:Building the human resource development strategy for Power Transmission Company No 4 in the period of 2010-2020
Nhà xuất bản:Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm
Ngày:2010
Chủ đề:Quản trị kinh doanh
Chiến lược phát triển
Nguồn nhân lực
Công ty truyền tải điện số 4
Giai đoạn 2010-2020
Miêu tả:Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh – Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Ngôn ngữ:eng
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
149 p.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©