Building business strategy of Sai Gon - Quang Binh Tourism Joint stock Company - period 2013-2017

Luận văn tiếng Anh:Building business strategy of Sai Gon - Quang Binh Tourism Joint stock Company - period 2013-2017
Nhà xuất bản:Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm
Ngày:2013
Chủ đề:Quản trị kinh doanh
Chiến lược phát triển
Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình
Giai đoạn 2013-2017
Miêu tả:Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh – Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Ngôn ngữ:eng
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
67 p.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©