Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng vi cảm biến lực áp trở

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng vi cảm biến lực áp trở : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2014
Chủ đề:Kỹ thuật điện tử
Vi cảm biến lực áp trở
Điện tử viễn thông
Công nghệ
Miêu tả:54 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©