Phân tích, đánh giá một số giải pháp an toàn bảo mật cho mạng không dây di động băng thông rộng

Luận văn:Phân tích, đánh giá một số giải pháp an toàn bảo mật cho mạng không dây di động băng thông rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Nhà xuất bản:Đại học Công nghệ
Ngày:2013
Chủ đề:Công nghệ thông tin
Kỹ thuật truyền thông
Công nghệ WiMAX
Công nghệ LTE
Mạng không dây di động
Miêu tả:Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan về công nghệ truyền thông không dây băng thông rộng. Giới thiệu về công nghệ truyền thông không dây băng thông rộng. Tìm hiểu sơ lược về 2 công nghệ Wimax và LTE. Nghiên cứu một số điểm yếu và vấn đề đảm bảo an ninh trong mạng di động băng thông rộng. Tập trung tìm hiểu về cơ chế bảo mật của 2 công nghệ WIMAX và LTE. Chỉ ra các hạn chế về an ninh mà chúng gặp phải. Đưa ra giải pháp cho quá trình giao tiếp tổng thể. Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình xác thực.
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
74 tr.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©