Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Hà Nội với sự trợ giúp của GIS và viễn thám

Luận văn:Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Hà Nội với sự trợ giúp của GIS và viễn thám : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên : 60 44 76
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2012
Chủ đề:Địa lý tự nhiên
Bản đồ
Viễn thám
Miêu tả:78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Hà Nội theo định hướng quy hoạch đất nghĩa trang ở Nghị định 35/2008-NĐCP Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Sử dụng công cụ (hệ thông tin địa lý) GIS và viễn thám phục vụ nghiên cứu hiện trạng đất nghĩa trang của huyện. Dự đoán nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang trong tương lai
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©