Các thành phần hệ vỏ phong hoá ở phần phía nam Việt nam và một số khoáng sản liên quan

Luận văn:Các thành phần hệ vỏ phong hoá ở phần phía nam Việt nam và một số khoáng sản liên quan : Luận án PTS. Địa chất: 1.06.02
Nhà xuất bản:ĐHTH HN
Ngày:1987
Chủ đề:Khoáng sản
Miền Nam
Việt Nam
Vỏ phong hoá
Địa hoá học
Miêu tả:[100] tr
Luận văn nghiên cứu tổng hợp đặc điểm các nhân tố tạo vỏ của điều kiện môi trường trong mối liên quan với đặc điểm thành phần vật chất và qui luật phân bố các vỏ phong hoá ở miền Nam Việt nam
Luận án PTS. Khoa học Địa lý - Địa chất Địa hoá học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©