Vấn đề xản suất tin và phóng sự trên kênh truyền hình đối ngoại VTV4

Luận văn:Vấn đề xản suất tin và phóng sự trên kênh truyền hình đối ngoại VTV4 : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2012
Chủ đề:Báo chí học
Truyền hình đối ngoại
Phóng sự
Tin tức
Miêu tả:96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống, bổ sung và phát triển một số vấn đề lý luận chung về tin và phóng sự truyền hình, về đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài ; khảo sát thực trạng của tin và phóng sự trên VTV4 qua các yếu tố: nội dung, hình ảnh, âm thanh và yếu tố bổ trợ khác; nêu những ưu khuyết của tin và phóng sự VTV4; đưa ra một số tiêu chí cho tin và phóng sự cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài và đề xuất một kiểu làm mới cho bản tin thời sự 0 giờ của VTV4
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©