ĐỘC TỐ CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT

Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC

1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Tính chất của Phốt pho
Tác hại của Phôtpho trắng
Nguồn phôtpho trong tự nhiên
Vòng tuần hoàn của phôtpho
Độc tính của phôtpho đối với con người
Nhiễm độc cấp tính
Nhiễm độc mãn tính
Phôtpho đỏ và các hợp chất phôtpho khác
Phôtpho đỏ
Phôtphin (PH3)
Axit Phôtphoric (H3PO4)
Phôtpho pentaoxit (P2O5)
Phôtpho pentaclorua (PCl5)
Phôtpho oxiclorua (POCl3)
Phôtpho triclorua (PCl3)
Phôtpho sesquisunfua (P4S3)
Ứng dụng của phôtpho và các hợp chất của phôtpho
Ví dụ về tác động của phốt pho
Nguyên tắc xử lý phôt pho
Quá trình A/O
Quá trình phostrip
Kỹ thuật mẻ kế tiếp giai đoạn
Quá trình A2/O
Quá trình bardenpho năm giai đoạn
Quá trình UCT
Quá trình VIP
Thu hồi phophat từ chất thải - xu hướng hiện nay trên thế giới

1. TÍNH CHẤT CỦA PHÔTPHO

Phôtpho (P) là một nguyên tố có nhiều trong tự nhiên dưới dạng quặng. Ở sinh vật, P có vai trò quan trọng, có nhiều trong xương động vật dưới dạng canxi phôtphate, trong não, lòng đỏ trứng, dưới dạng hợp hữu cơ….
Phôtpho là một á kim, nguyên tử lượng 31, tỷ trọng 1.83, điểm nóng chảy 94 oC, điểm sôi 278 oC, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ. Là một chất rắn, dễ gãy ở nhiệt độ thường, mềm dễ uốn, có ba dạng thù hình là trắng (vàng), đỏ và phôtpho pryromorphic.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©