Tìm hiểu các Enzym bảo vệ ôxi hoá của nấm linh chi Ganoderma Lucidum

Link tải miễn phí Luận văn:Tìm hiểu các Enzym bảo vệ ôxi hoá của nấm linh chi Ganoderma Lucidum : Đề tài NCKH. QT.03.16
Nhà xuất bản:ĐHKHTN.
Ngày:2005
Chủ đề:Enzym
Nấm linh chi
Oxi hoá
Sinh hoá học
Miêu tả:31 tr
Nấm Linh chi là một loại biệt dược nên cần được điều tra sâu hơn để thu được chế phẩm có độ tinh sạch hơn nữa
Nghiên cứu một số enzym bảo vệ oxi hoá ở nấm Linh chi như catalase, superoxid dismutase, NADH oxidase trong điều kiện nuôi cấy phòng thí nghiệm và đi sâu nghiên cứu enzyn NADH oxidase của nấm Linh chi. Từ đó đánh giá sơ bộ hoạt bộ của các enzym bảo vệ oxi hoá và bước đầu tinh sạch enzym NADH oxidase của nấm Linh chi
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Đóng góp thêm một số dẫn liệu về sự có mặt của một số enzym bảo vệ oxi hoá ở nấm Linh chi trong điều kiện nuôi cấy phòng thí nghiệm và đi sâu nghiên cứu enzym NADH oxidase của nấm Linh chi
Nghiên cứu về độ bền nhiệt, ảnh hưởng các ion kim loại, khả năng sinh H2O của enzym NADH từ nấm Linh chi
Tinh sạch một phần enzym NADH oxidase của nấm Linh chi
Đánh giá hoạt động các enzym catalase, superoxid dismutase, NADH oxidase của nấm Linh chi ở mẫu quả thể và sinh khối
Đánh giá tốc độ mọc của nấm Linh chi ở dạng quả thể và dạng sinh khối
ĐHKHTN Khoa Sinh học

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©