Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các đề tài/ dự án STX tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các đề tài/ dự án STX tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên : Đề tài NCKH. QLKH. 05 01
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2006
Chủ đề:Quản lý giáo dục
Đề tài
Dự án
Giáo dục đại học
Miêu tả:74 tr.
Tổng hợp và phân tích số liệu đề tài NCKH/ dự án sản xuất thử được giao giai đoạn 2001-2005 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và tình hình nghiệm thu. Đưa ra quy trình thực hiện đề tài NCKH/ dự án SXT các cấp, từ khâu tuyển chọn, xét duyệt đến khâu nghiệm thu đề tài, với các biểu mẫu tương ứng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học công nghệ tại Trường đại học Khoa học tự nhiên

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©