Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải : Đề tài NCKH.QT03.10
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2005
Chủ đề:Công nghệ hoá học
Khoáng sét
Kim loại nặng
Vật liệu hấp thụ
Miêu tả:19 tr
Tinh chế và biến tính khoáng sét bằng HCL và Na2CO3 ở các nhiệt độ khác nhau, nghiên cứu khả năng hấp phụ của khoáng sét tự nhiên chưa được biến tính đối với kim loại nặng, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ HCL và Na2CO3 đến khả năng hấp phụ của khoáng sét đã được biến tính, ảnh hưởng của nhiệt độ nung mẫu của pH dung dịch và của thời gian
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Đã chế tạo diatomit hoạt hoá và diatomit biến tính từ khoáng sét diatomit tự nhiên
Đề tài khảo sát trên mẫu nước thải nhà máy khoá Minh Khai cho thấy có thể sử dụng diatomit biến tính để tách loại một số kim loại ra khỏi nước thải
Đề tài nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng như nhiệt dung, thời gian phản ứng pH đến khả năng hấp thụ của diatomit hoạt hoá và biến tính
ĐHKHTN Khoa Hoá học

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©