Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An : Đề tài NCKH. QT.08.36
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2008
Chủ đề:Du lịch sinh thái
Nghệ An
Tiềm năng du lịch
Vườn quốc gia Pù mát
Miêu tả:Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; nâng cấp cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tăng cường giáo dục môi trường và hoạt động quảng bá tiếp thị; thúc đẩy hợp tác đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực
Đề tài đã hỗ trợ tài chính và đào tạo 1 thạc sĩ chuyên ngành Du lịch

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
94 tr.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©