Kinh tế học về chảy máu chất xám lý thuyết, mô hình và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Link tải miễn phí Luận văn:Kinh tế học về chảy máu chất xám lý thuyết, mô hình và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.22
Nhà xuất bản:ĐHKT
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2013
Chủ đề:Kinh tế học
Chảy máu chất xám
Quản lý công
Việt Nam
Miêu tả:170 tr.
Hệ thống hóa lý luận hiện đại, cập nhật, trong lĩnh vực kinh tế học về chảy máu chất xám, đồng thời khảo sát, tổng hợp những quan niệm khác nhau hiện nay về hiện tượng và bản chất của chảy máu chất xám, nhằm xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo ở Việt Nam. Xây dựng ít nhất 01 mô hình lý thuyết (mô hình toán) trong lĩnh vực kinh tế học về chảy máu chất xám, đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu này hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những cơ sở lý luận cho việc thu hút và sử dụng chất xám ở Việt Nam

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©