Xây dựng bản đồ số -Thư viện trường Đại học xây dựng

Download miễn phí Đề tài Xây dựng bản đồ số -Thư viện trường Đại học xây dựngLời mở đầu .2
PHẦN 1:XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD:
Chương 1:TỔNG QUAN
1.Các nghiên cứu về xây dựng mô hình 3D qua VBA-AutoCad . 3
2. Ưu và nhược điểm của các nghiên cứu này .3
Chương 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD VÀ VBA-AUTOCAD
1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu AutoCad . .5
2. Những đối tượng cơ sở dữ liệu quan trọng . . .6
3. Tạo ra đối tuợng trong AutoCad . .6
4. Tổng quan về VBA-AutoCad . .8
Chương 3: THUẬT TOÁN TẠO MÔ HÌNH 3D CHO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC
1.Lấy dữ liệu từ bản vẽ AutoCad .10
 a.Thuật toán tìm cao độ cho 1 điểm bất kỳ thuộc đường đồng mức . .11
 b.Thuật toán tìm cao độ của các điểm thuộc lưới . . .11
 b1.Thuật toán chia lưới .11
 b2. Thuật toán lấy cao độ của 1 điểm bất kỳ có tọa độ (X,Y) . . 12
2.Tạo mô hình 3D . . .12
Chương 4: THUẬT TOÁN VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN .14
PHẦN 2:CỤ THỂ HÓA MÔ HÌNH 3D BẰNG MATHLAB .16
Tài liệu tham khảo . . .18
 Phụ lục .19
 
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Mục lục
Lời mở đầu..2
PHẦN 1:XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD:
Chương 1:TỔNG QUAN
1.Các nghiên cứu về xây dựng mô hình 3D qua VBA-AutoCad..3
2. Ưu và nhược điểm của các nghiên cứu này.3
Chương 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD VÀ VBA-AUTOCAD
1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu AutoCad..5
2. Những đối tượng cơ sở dữ liệu quan trọng....6
3. Tạo ra đối tuợng trong AutoCad...6
4. Tổng quan về VBA-AutoCad ...8
Chương 3: THUẬT TOÁN TẠO MÔ HÌNH 3D CHO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC
1.Lấy dữ liệu từ bản vẽ AutoCad..10
a.Thuật toán tìm cao độ cho 1 điểm bất kỳ thuộc đường đồng mức..11
b.Thuật toán tìm cao độ của các điểm thuộc lưới.....11
b1.Thuật toán chia lưới.11
b2. Thuật toán lấy cao độ của 1 điểm bất kỳ có tọa độ (X,Y)...12
2.Tạo mô hình 3D.......12
Chương 4: THUẬT TOÁN VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN...14
PHẦN 2:CỤ THỂ HÓA MÔ HÌNH 3D BẰNG MATHLAB...16
Tài liệu tham khảo......18
Phụ lục..19
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay môi trường AutoCad đã trở nên quen thuộc trong công việc thiết kế của người kỹ sư xây dựng . Những ứng dụng ngay trên môi trường AutoCad sẽ là rất hiệu quả và dễ sử dụng cho người kỹ sư trong quá trình thiết kế.
Việc phát triển ứng dụng trên môi trường AutoCad đã được các công ty tin học xây dựng khai thác và ứng dụng có hiệu quả trên thực tế.Trong thiết kế thủy lợi và cầu đường,NovaCad của Hài Hòa đã trở nên hữu ích và tiện dụng trong quá trình tính toán và thiết kế.
Với yêu cầu đặt ra là chỉ bằng những macro đơn giản viết bằng VBA-Autocad,chương trình sẽ tự động xây dựng mô hình 3D từ những đường đồng mức,và vẽ mặt cắt dọc tuyến.Qua đó,người sinh viên khi làm đồ án có thể dễ dàng nắm bắt được địa hình nơi mình thiết kế công trình,và nhanh chóng chọn lựa tuyến công trình hợp lý.
Nội dung cơ bản của nghiên cứu sẽ gồm các phần chính như sau:
Phần 1:Nghiên cứu VBA-AutoCad của Nguyễn Hữu Hân
-Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu của AutoCad.
-Nghiên cứu về VBA trong môi trường AutoCad.
-Xây dựng thuật toán tạo mô hình 3D từ các đường đồng mức.
-Xây dựng thuật toán vẽ mặt cắt dọc tuyến.
Phần 2:Nghiên cứu MathLab của Nguyễn Minh Thương
-Sử dụng MathLab để cụ thể hóa mô hình 3D.
Đề tài có tham khảo và sử dụng thuật toán chia lưới của đề tài khoa học sinh viên 2000 “Xây dựng bản đồ số”-Thư viện trường ĐHXD.
Ngoài ra, quá trình nghiên cứu của nhóm còn được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của hai thầy hướng dẫn:GS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật và Th.S Hoàng Chí Nhân.
PHẦN 1:
XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN
1.CÁC NGHIÊN CỨU VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D QUA VBA-AUTOCAD
Xây dựng mô hình 3D từ đường đồng mức là một trong những ứng dụng về GIS(Geographic Information System), đây là một hướng đi rất phổ biến của các nhà lập trình chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật.Các ứng dụng về GIS đã phổ biến trên thế giới và ở nước ta có thể nói đến là: ứng dụng về bản đồ số,hệ thống thông tin định vị toàn cầu GMSvv
Ở nước ta,các ứng dụng về GIS được phát triển khá đa dạng.Nhiều công ty phần mềm đã đi theo hướng này và đạt được những thành công đáng kể trên thị trường.Có thể nói đến là:VietCad,Hài Hòa,Trung tâm phần mềm thủy lợi.vv
Trong đó,Hài Hòa chủ yếu nghiên cứu và sản xuất các phần mềm tự động hóa thiết kế trong xây dựng bao gồm xử lý số liệu khâu khảo sát địa hình, địa chất,xử lý đồ họa ba chiều ,thiết kế đường bộ.vv.Công ty đã xây dựng và phát triển nhiều module chương trình cho các công ty nước ngoài như ViaNova(công ty chuyên phát triển các phần mềm trong thiết kế đường và cầu),trong đó có chương trình thiết kế đường NovaCad
Trong nghiên cứu khoa học của sinh viên,các nghiên cứu về vấn đề này cũng rất đa dạng. Đó là các chương trình về xây dựng bản đồ số,hay chương trình tự động thiết kế đườngvv.Về VBA-AutoCad có những nghiên cứu về xây dựng chương trình tính toán bê tông cốt thép trên môi trường AutoCADvv
2. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC NGHIÊN CỨU NÀY:
a.Ưu điểm:
-Các chương trình của các công ty chuyên nghiệp rất hoàn thiện trong việc tính toán và xử lý số liệu,kết xuất bản vẽ.Uy tín của các chương trình này được đảm bảo bởi số lượng khách hành sử dụng các sản phẩm này.
-Các nghiên cứu của sinh viên rất hay trong việc đưa ra những ý tưởng mới.Chương trình thường nhỏ gọn, dễ dùng,tiện cho việc nghiên cứu,học tập trong môi trường sinh viên.
b.Nhược điểm:
-Các chương trình của các công ty về lĩnh vực này thường là những module chương trình lớn,có bản quyền. Ứng dụng trong thực tế cao nhưng ứng dụng trong môi trường học tập của sinh viên là chưa thực tế,hay là khó đến tay người sinh viên một cách hợp pháp.Các công ty không cho phép chế độ mã nguồn mở,không thích ứng với sự khám phá và ham hiểu biết của sinh viên.Những đồ án trong phạm vi nhà trường không cần dùng đến những ứng dụng phức tạp của các công ty phần mềm.
-Các nghiên cứu của sinh viên về lĩnh vực này chỉ giới hạn ở việc load dữ liệu từ file text,không trực quan và không thực tế trong quá trình làm đồ án(trong quá trình làm đồ án,người sinh viên được giao bình đồ khu vực qua bản vẽ AutoCad).
CHƯƠNG 2:CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD
1.TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD
Một bản vẽ AutoCAD là một tập hợp những đối tượng cất giữ trong cơ sở dữ liệu. Một vài đối tượng cơ sở dữ liệu cơ bản là những thực thể, bảng symbol và từ điển. Những thực thể là một loại đối tượng cơ sở dữ liệu của một đối tượng đồ họa trong một bản vẽ AutoCAD. Những đối tượng line, circle, arc, text, solid, regions, splines và ellipses là những ví dụ của những thực thể. Nguời dùng có thể nhìn thấy thực thể trên màn ảnh và có thể thao tác nó.
Những bảng symbol và từ điển là những nơi chứa dùng để lưu trữ những cơ sở dữ liệu của đối tượng. Cả hai đối tượng chứa này đều quản lý các tên symbol dưới dạng một chuỗi văn bản trong cơ sở dữ liệu của đối tượng. Một cơ sở dữ liệu AutoCAD bao gồm những bảng symbol cố định, mà mỗi bản ghi của nó bao gồm những instances của một lớp riêng biệt. Bạn không thể thêm một bảng symbol mới vào cơ sở dữ liệu. Chẳng hạn như những bảng symbol là bảng layer (AcDbLayerTable) và block (AcDbBlockTable). Tất cả các thực thể AutoCAD đều được chứa trong những bản ghi block.
Những từ điển cung cấp một khả năng quản lý đối tượng linh hoạt hơn bảng symbol. Một từ điển có thể chứa đựng bất kỳ đối tượng nào của kiểu AcDbObject hay phân lớp của nó. Cở sở dữ liệu AutoCAD tự động tạo ra một từ điển dùng để quản lý tên đối tượng khi nó tạo ra một bản vẽ mới. Từ điển này có thể được xem như quản lý "mục lục" cho tất cả các từ điển liên kết với cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo ra những từ điển mới bên trong từ điển này và thêm những đối tượng cơ sở dữ liệu mới vào chúng.
AutoCAD có thể nạp nhiều cơ sở dữ liệu trong một phiên chạy riêng lẻ. Mỗi đối tượng trong một phiên chạy có một handles và một đối tượng ID. Một handles duy nhất xác định đối tượng bên trong phạm vi của một cơ sở dữ liệu riêng biệt, ngược lại một đối tượng ID duy nhất xác định đ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©