Trắc nghiệm Y học cổ truyền (có ĐA)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ĐƯỜNG LỐI KẾT HỢP YHHĐ VỚI YHCT

1. Trong thời kỳ dựng nước, phương pháp chữa bệnh chủ yếu bằng:
@A. Phương pháp truyền miệng.
B. Viết sách.
C. Vừa truyền miệng vừa viết sách.
D. Đào tạo lương y.
E. Vừa đào tạo lương y, vừa viết sách.

2. Phương pháp điều trị chủ yếu dùng toa căn bản vào thời kỳ:
A. Đấu tranh giành độc lập lần thứ nhất (năm 111 trước công nguyên - 938 sau công nguyên).
B. Thời kỳ độc lập giữa các triều đại Ngô - Đinh - Lê - Lý - Trần - Hồ (939-406)
C. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập lần thứ hai (1407 - 1427).
D. Thời kỳ độc lập giữa các triều đại hậu Lê - Tây sơn nhà Nguyễn (1428 - 1876)
@E. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

3. Kết hợp hai nền y học sẽ có ý nghĩa:
A. Khoa học.
@B. Khoa học, dân tộc, đại chúng.
C. Khoa học, dân tộc, tiến bộ nhất.
D. Dân tộc, đại chúng.
E. Khoa học, đại chúng.

4. Kết hợp 2 nền y học sẽ có ý nghĩa:
@?A. Đoàn kết cán bộ y tế, thừa kế kinh nghiệm.
@B. Đoàn kết đội ngũ cán bộ y tế.
C. Thừa kế kinh nghiệm.
D. Tăng cường cán bộ y học hiện đại.+
E. Phát huy những kinh nghiệm tốt trong nhân dân.

5. Kết hợp 2 nền y học sẽ có ý nghĩa:
@A. Mang tính tự lực cánh sinh, tiết kiệm kinh tế.
B. Tiết kiệm kinh tế.
C. Mang tính tự lực cánh sinh.
D. Đảm bảo thuốc dùng cho nhân dân.
E. Thuốc rẻ tiền.

6. Biện pháp kết hợp 2 nền y học bao gồm :
A. Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm.
B. Nhận thức tư tưởng, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ.
C. Nhận thức tư tưởng, khuyến khích y học cổ truyền.
@D. Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu y học cổ truyền, có chính sách đãi ngộ, giải quyết vấn đề dược liệu.
E. Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức.

7. Thời kỳ độc lập giữa các thời đại Hậu Lê, Tây Sơn, nhà Nguyễn (1428-1876) có những danh y và thầy thuốc nổi tiếng là:
A. Tuệ Tĩnh
B. Đỗng Trọng Phụng
@C. Hải Thượng Lãn Ông
D. Lâm Thắng
E. Nguyễn Đại Năng

8. Vào thời kỳ giành độc lập lần thứ I (111 trước Công Nguyên- 938 sau Công Nguyên) có 1 số thuốc đưa sang Trung Quốc để trao đổi là:
A. Trầm hương, Đại hồi
B. Tê giác, Xuyên khung
C. Đồi mồi, Ngưu tất
@D. Trầm hương, Tê giác, Đồi mồi
E. Xuyên Khung, Đan Sâm

9. Công tác thừa kế y học cổ truyền bao gồm nghiên cứu:
@A. Tác phẩm của các danh y.
B. Bài thuốc
C. Cách trồng cây thuốc.
D. Phương pháp phòng bệnh.
E. Cách sử dụng thuốc.

10. Giải quyết các vấn đề dược liệu gồm có:
@A. Điều tra cây thuốc
B. Cách sử dụng thuốc
C. Thu hái thuốc
D. Bảo quản thuốc
E. Phân tích tác dụng của thuốc

11. Xây dựng chính sách cán bộ toàn diện về đường lối kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại gồm :
@A. Có chính sách đãi ngộ.
B. Động viên cán bộ tham gia công tác y học cổ truyền
C. Đẩy mạnh công tác thừa kế
D. Giải thích cho cán bộ hiểu về công tác y học cổ truyền
E. Thăm hỏi và động viên

12. Công tác thừa kế kinh nghiệm về Y học cổ truyền đòi hỏi:
A. Khảo sát kịp thời
B. Khảo sát bài thuốc
C. Nghiên cứu phương pháp điều trị
@D. Soạn tài liệu học tập
E. Nghiên cứu cách phòng bệnh

13. Nền y học được phổ biến trong nhân dân vào thời kỳ Hùng Vương 2900 năm chủ yếu bằng:
A. Sách vở
@B. Truyền miệng
C. Văn thơ
D. Thông tin
E. Dạy học
14. Thời nhà Trần (1225 - 1339) có nhà danh y nổi tiếng là:
A. Đổng Phụng
B. Lâm Thẳng
@C. Tuệ Tĩnh
D. Hải Thượng Lãn Ông
E. Hoàng Đôn Hoà
15. Việc điều trị bệnh vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) chủ yếu bằng:
A. Thuốc Nam + Thuốc Tây
B. Thuốc Bắc
C. Thuốc Nam + Thuốc Bắc
@D. Toa căn bản
E. Thuốc Tây + Thuốc Bắc
16. Hiện nay, những kinh nghiệm chữa bệnh quý còn nằm rãi rác ở các vùng
miền núi:
@A. Đúng
B. Sai
17. Chủ Tịch Hồ Chí Minh chủ trương kết hợp 2 nền y học hiện đại với y học cổ truyền để xây dựng nền y học Việt Nam XHCN:
@A. Đúng
B. Sai
18. Danh y Tuệ Tĩnh xuất hiện vào thời kỳ nào?
...............................................................................................................


HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

19. Một số quy luật cơ bản trong học thuyết âm dương là:
@A. Âm dương đối lập
B. Âm dương sinh ra
C. Âm dương mất đi
D. Âm dương vừa sinh ra vừa mất đi
E. Âm dương luôn tồn tại
20. Một số phạm trù của học thuyết âm dương là:
A. Luôn cân bằng hai mặt âm dương
B. Luôn chuyển hoá hai mặt âm dương
@C. Trong âm có dương và trong dương có âm
D. Âm dương luôn đi đôi với nhau
E. Âm dương luôn tách rời nhau
21. Theo học thuyết âm dương thì vật chất biểu hiện là:
A. Vận động, tiêu vong
B. Phát triển, phát sinh
@C. Vận động phát triển, phát sinh, biến hóa và tiêu vong
D. Phát triển, biến hóa
E. Vận động
22. Sự mất cân bằng âm dương trong bệnh lý biểu hiện:
A. Dương thịnh sinh ngoại hàn.
B. Âm hư sinh nội hàn.
C. Âm thịnh sinh nội nhiệt.
@D. Dương thịnh sinh ngoại nhiệt.
E. Dương hư sinh nội hàn
23. Sự vận động của âm dương còn có tính giai đoạn, chuyển hóa tới một mức nào đó sẽ chuyển sang nhau gọi là:
@A. Dương cực sinh âm.
B. Âm cực sinh hàn.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©