Thiết kế nhà máy sản xuất bánh năng suất 11000 tấn sản phẩm/năm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU
Việt Nam gia nhập vào hiệp hội thương mại quốc tế WTO, đã và đang phát
triển theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nền kinh tế đang phát triển, điều
kiện sống ngày càng được cải thiện do đó nhu cầu ăn uống của con người cũng
được chú trọng nhiều hơn. Vì vậy trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển
của nền kinh tế và sự gia tăng trong quy mô dân số với cơ cấu trẻ, ngành công nghệ
thực phẩm đã không ngừng cải tiến và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của con người mà đặc biệt là ngành bánh kẹo một trong những ngành có tốc độ tăng
trưởng cao và ổn định tại Việt Nam. Theo báo cáo của BMI về ngành thực phẩm và
đồ uống, tốc độ tăng trưởng doanh số của ngành bánh kẹo (bao gồm cả socola)
trong giai đoạn 2010-2014 ước đạt 8-10% [10].
Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, có rất nhiều sản phẩm bánh được ưa
chuộng. Đó chính là một phần lý do mà năm nay, hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo
nội đều đề ra những mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên
các sản phẩm trong nước vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, trên thị
trường vẫn còn tồn tại rất nhiều sản phẩm bánh kẹo ngoại nhập. Đồng thời số lượng
các nhà máy bánh kẹo trong nước còn ít, năng suất còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu
ngày một tăng cao [6]. Hiện nay, phần lớn các công ty bánh kẹo lớn của nước ta đều
tập trung chủ yếu ở hai đầu của nước ta như: Bibica, Kinh Đô, Hải Châu, Hải Hà,
Hữu Nghị,… ở Hà Nội; Vinabico, Phạm Nguyên,… ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn
cả dãy miền trung thì mới chỉ có vài công ty nên chủ yếu bánh kẹo trên thị trường miền
trung được vận chuyển từ hai miền tới. Vì vậy, việc xây dựng nhà máy sản xuất bánh
kẹo là nhiệm vụ cần thiết.
Nắm bắt được tình hình trên, em xin chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “Thiết kế
nhà máy sản xuất bánh năng suất 11000 tấn sản phẩm/năm” với hai dây chuyền:
- Dây chuyền sản xuất bánh cookie với năng suất 7000 tấn sản phẩm/năm.
- Dây chuyền sản xuất bánh bông lan với năng suất 4000 tấn sản phẩm /năm. Chương 1 LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT
Trước khi bắt tay vào việc thiết kế một nhà máy, thì điều kiện tiên quyết đầu
tiên là phải chọn được địa điểm để đặt nhà máy, vì nó là phần mang tính thuyết
phục và quyết định sự sống còn của nhà máy [5].
Thực trạng kinh tế đất nước hiện nay là hai miền Nam, Bắc với hai thị trường
lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy nền kinh tế tại đây phát triển,
nhiều khu công nghiệp được mở ra, hàng loạt nhà máy mọc lên. Trong khi đó tại
khu vực Miền Trung hiện nay có rất ít các nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất
chưa cao nhưng lại có nhu cầu thị trường là không hề nhỏ. Điều đó cho thấy đây là
nơi đầu tư đầy tiềm năng nếu có chính sách đầu tư đúng đắn. Việc đầu tư xây dựng
nhà máy bánh kẹo tại đây mà cụ thể là tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
là cần thiết, vừa giải quyết được các sản phẩm nông nghiệp nơi đây và một số vùng
lân cận, giải quyết lượng lớn lao động, cung cấp hàng hóa cho thị trường, thúc đẩy
nền kinh tế...Tuy nhiên để xây dựng được nhà máy như trên ta cần nghiên cứu
đến nhiều vấn đề sau:
 Vị trí đặt nhà máy: gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 Giao thông vận tải thuận lợi.
 Việc cung cấp điện và nhiên liệu dễ dàng.
 Cấp thoát nước thuận lợi.
 Nguồn nhân lực dồi dào.
Việc lựa chọn vị trí sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sau này của nhà
máy. Qua tìm hiểu về vị trí địa lý, khí hậu, hệ thống giao thông vận tải, sông, hồ,
nguyên liệu và các điều kiện khác, nên em chọn địa điểm xây dựng nhà máy tại khu
kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi.
1.1. Ðặc điểm thiên nhiên và vị trí xây dựng
Địa điểm xây dựng nhà máy phải phù hợp với quy hoạch và đảm bảo sự phát
triển chung về kinh tế và xã hội ở địa phương.
- Quảng Ngãi trải dài từ 14°32′ đến 15°25′ Bắc, từ 108°06′ đến 109°04′ Đông,
tựa vào dãy núi Trường Sơn hướng ra biển Đông với chiều dài bờ biển 144 Km, Vật liệu bao gói bánh cookie
Chọn trọng lượng bánh trong mỗi gói bánh là 400 (g)
Số lượng túi PE lớn dùng để chứa 1 tấn sản phẩm là: 2500
0,4
1000
n   (túi)
Sản phẩm bánh cookie trong 1 ngày: 25454,60 (kg/ngày)
Vậy lượng túi PE để bao gói trong 1 ngày là: 2500 63637
1000
25454,60
n    (túi)
Giả sử trọng lượng 1 túi không bánh là 5g thì trọng lượng của túi bánh cần
dùng trong 1 ngày là: 63637× 5 = 318185 (g) = 318,18(kg)
Lượng bao gói dự trữ: 30 (kg). Vậy lượng bao gói cần là: 318,18 + 30 = 348,18 (kg)
Vật liệu bao gói bánh bông lan nhân kem
Sản phẩm bánh bông lan nhân kem trong 1 ngày:
Q = 11631,79 + 2907,99 = 14539,78 (kg /ngày)
Mỗi chiếc bánh được bao gói riêng và cho vào trong túi lớn. 1 túi bánh lớn chứa
10 túi bánh nhỏ. Chọn trọng lượng bánh trong mỗi túi lớn là: 250 (g)
Số lượng túi PE lớn dùng để chứa 1 tấn sản phẩm là: 4000
0,25
1000
n   (túi)
Vậy lượng túi PE để bao gói trong 1 ngày là: 4000 58160
1000
14539,78
n    (túi)
Giả sử trọng lượng 1 túi lớn và 10 túi nhỏ không bánh là 10 g thì trọng lượng
của túi cần dùng trong 1 ngày là: 10 × 58160= 581600 (g) = 581,6 (kg)
Lượng bao gói dự trữ: 19 (kg). Vậy lượng bao gói cần dùng: 581,6+20 =600,6 (kg)
b) Thùng cacton
Đối với bánh cookie
Chọn: + Số lượng bánh trong thùng là 80 túi.
+ Thùng cacton có kích thước: 500 × 300 × 500 (mm)
+ Trọng lượng thùng cactong không bánh là: 0,8 kg.
Khối lượng thùng cactong dùng trong 1 ngày: 636,37
80
63637 0,8


(kg)
Lượng thùng cacton dự trữ: 14 (kg). Vậy lượng thùng cacton dùng trong 1 ngày
m = 636,37 + 14 = 650,37 (kg)
Đối với bánh bông lan nhân kem

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©