Các phương pháp chẩn đoán ung thư docx

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chẩn đoán xác định bệnh ung thư là bước đầu liên quan trọng nhất khi bệnh
nhân ung thư đến với thầy thuốc. Quá trình chẩn đoán ung thư đi từ đơn giản như hói,
khám bệnh bằng nhìn, sờ, gõ, nghe đến phức lạp hơn như quan sát các tế bào các bào
quan. Các phân tử dưới kính hiển vi điện tử. Với nhiều phương tiện kỹ thuật ngày càng
hiện đại. tinh vi cho phép tiếp cận hầu như mọt ngóc ngách trong cơ giúp chấn đoán
ung thư ngày càng sớm và chính xác hơn.
KHÁM LÂM SÀNG
Khám lâm sàng là phương pháp lâu đời được áp dụng rộng rãi nhất. Một khi
bệnh nhân đến khám ảnh là đã có một số hiện tượng mà thầy thuốc phải xem xét để
đưa ra chẩn đoán. Thầy thuốc cần biết rõ những triệu chứng ban dầu chính yếu
của các loại ung thư khác nhau. Người thầy thuốc đầu tiên khám bệnh là người có
trách nhiệm quan trọng trong việc chẩn đoán sớm đề bệnh nhân có nhiều nhất hy vọng
dược chữa khỏi. Cần khai thác tỉ mỉ tiền sử của bệnh nhân. xác định những người có nguy cơ
cho mắc ung thư.
Tiền sử gia đình mà tính chất bẩm sinh về ung thư không phải là yếu tố di
truyền. nhưng lại tồn tại rõ rệt trong một số gia đình .
Điều kiện kinh tế xã hội là quan trọng. Đối với phụ nữ. tỉ lệ ung thư cổ tử cung
cao hơn ở những quần thể diều kiến kinh tế - xã hội thấp.
Tiền sử hôn nhàn và giải lính cũng quan trọng. Số lần sinh đẻ và quá trình cho
còn bú có ảnh hưởng đến tỉ lệ ung thư vú, cũng như sinh hoạt tình dục sinh có liên
quan đến ti lệ lang cao ung thư cổ tử cung.
Những tập quán cá nhân như hút thuốc lá làm táng tỉ lệ ung thư phế quản. nhai
thuốc hay hút thuốc bàng thu làm tâng tí lệ ung thư miệng.
Đối với nghề nghiệp của bệnh nhân: thợ nạo ống khói được ghi nhận có nhiều
ung thư da: thợ sơn mài đồng hồ tiếp xúc với chất phóng xạ qua bút lông cho vào
miệng có tì lệ cao ung thư xuống; thợ nhuộm dùng hoá chất Anllin có thể gáy ung thư
bàng quang, trong khi thợ tiếp xúc với A-ml-ăng có tỉ lệ tăng cao ung thư trung biểu
mô ở phổi.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©