Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội
quả tiêu cực cho đời sống người dân. Đó là sự tồn tại của một lượng đáng kể
thuốc bảo vệ thực vật, NO
￿￿
￿
3
,

kim loại nặng, vi sinh vật gây hại… trên rau và
trong đất. Vì vậy, rau sản xuất theo phương pháp hữu cơ ngày càng được quan tâm.
Xuất phát tử nhu cầu thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh
hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế
phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh
(Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội” .
1.2. Mục đích, yêu cầu
1.2.1 Mục đích
Từ việc tạo hệ vi sinh vật bản địa (IMO) để ủ phân so với việc ủ bằng một
chế phẩm thương mại sẽ tìm được cách ủ phân gà tốt nhất, từ đó xác định lượng
phân ủ thích hợp đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh; góp
phần tăng năng suất, chất lượng rau và tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp
sạch thân thiện với môi trường.
1.2.2 Yêu cầu
 Đánh giá ảnh hưởng của việc ủ phân bằng IMO và chế phẩm Bio-plant Tìm hiểu ảnh hưởng của lượng phân gà ủ đến chỉ tiêu sinh trưởng và
năng
suất của rau cải xanh .
Ngành chăn nuôi gà ở nước ta cũng đang phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hàng ngày thải ra một lượng phân rất lớn. Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©