Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Đức Bộ

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Đức Bộ

 Khi kế toán nhận các chứng từ hợp lệ của công nhân viên gửi lên (Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH), kết hợp với quy định của Nhà nước cùng những quy định khác của công ty (nếu có) để xác định số ngày nghỉ theo chế độ của công nhân viên được hưởng BHXH.

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


p chi tiết đối chiếu với bản cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu xong thì bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết được làm căn cứ lập báo cáo tài chính, niên độ kế toán là một năm.
Hiện nay công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty đang áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Các chứng từ kế toán sổ sách mẫu biểu kế toán về thuế GTGT được lập đầy đủ và luân chuyển theo quy định của Nhà Nước ban hành
2.Tổ chức bộ máy kế toán
Phòng Tài chính kế toán của công ty có nghiệp vụ hạch toán chính xác toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định kế toán hiện hành.
Phòng Tài chính kế toán của công ty TNHH ĐỨC BỘ được khái quát theo sơ đồ sau :
Kế toán thuế
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán tổng hợp
Kế toán kho và quỹ
*Chức năng và quyền hạn của từng vị trí trong bộ máy kế toán:
*Kế toán trưởng do Giám đốc công ty bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành chung toàn bộ công tác kế toán.
+Kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả công việc của các nhân viên thuộc phòng.
+Kiểm tra lần cuối các báo cáo kế toán trước khi trình Giám đốc ký duyệt.
+Liên hệ với các cơ quan chủ quản như cục thuế, cục quản lý doanh nghiệp.
* Kế toán tổng hợp
+Thay mặt kế toán trưởng điều hành hoạt động của phòng Tài chính kế toán khi kế toán trưởng vắng mặt
+Lập báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ, vốn kinh doanh, nguồn vốn khấu hao.
+Kiểm tra kếtquả kinh doanh của công ty, kết chuyển và xác định kết quả hoạt động tài chính.
+Lập báo cáo tài chính toàn công ty và sổ cái theo quy định của công ty và của pháp luật
*Kế toán thuế : Có nhiệm vụ kiểm tra tính pháp lý của các chứng từ đầu ra, đầu vào, các khoản khấu trừ thuế, chịu trách nhiệm kê khai các khoản thuế theo quy định
+Theo dõi và quyết toán chi phí tiền lương theo quy định, tiến hành tính lương, Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và chi trả lương cho nhân viên toàn công ty. Tài khoản sử dụng chủ yếu để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: TK 334, TK 338 (3382, 3383, 3384)……..
*Kế toán kho và quỹ:
+Trực tiếp theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hoá và kho hàng của toàn công ty, chịu trách nhiệm về hàng hoá tồn kho. Tài khoản liên quan: TK 156, TK133, TK 111, TK 511…..
+Thu và chi tiền, lập báo cáo quỹ theo yêu cầu của Công ty. Việc thu chi tại quỹ phải có lệnh thu, lệnh chi có chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng. Khi thu hay chi thủ quỹ ký tên và đóng dấu lên các phiếu thu,phiếu chi. Sau đó, thủ quỹ sử dụng phiếu thu, phiếu chi để ghi sổ quỹ tiền mặt. Các TK liên quan: TK 111,…
3.Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH ĐỨC BỘ
Công ty TNHH ĐỨC BỘ là công ty có quy mô thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã và đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
4.Một số đặc điểm kế toán khác:
* Kỳ lập báo cáo
Công ty TNHH ĐỨC BỘ tiến hành lập Báo cáo tài chính theo quý, năm.
Niên độ của kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
* Phương pháp tính khấu hao :
+ Theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
+ Phương pháp trích: Phương pháp khấu hao tuyến tính
* Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :
+ Nguyên tắc hạch toán: Theo giá bình quân
+Phương pháp:Giá bình quân cả kỳ dự trữ
* Hệ thống Báo Cáo Tài Chính:
Hệ thống Báo cáo Tài chính của công ty TNHH ĐỨC BỘ được vận dụng theo đúng quy định của Nhà Nước bao gồm:
+ Bảng cân đối Tài khoản
+ Bảng cân đối Kế toán
+ Thuyết minh Báo cáo Tài chính
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
PHẦN II
THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
I. THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.
1.Tình hình về nhân sự của công ty TNHH ĐỨC BỘ
Số lượng công nhân viên của công ty đã ngày càng tăng cả về số lượng cũng như về chất lượng và khả năng chuyên môn. Tính đến đầu năm 2007 công ty đã có hơn 40 công nhân viên. Trong đó:
-Về trình độ:
40% lao động có trình độ là Đại học
30% lao độngcó trình độ là cao đẳng và trung cấp
số còn lại là lao động phổ thông
-Về giới tính:
Công ty TNHH ĐỨC BỘ là một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản do vậy số lượng lao động nam chiếm 67%, lao động nữ chiếm 33%
Độ tuổi trung bình là :28,4 tuổi
-Lĩnh vực kinh doanh :
Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là kinh doanh các mặt hàng nông sản: Hàng hoá nông sản được nhập từ những đơn vị sản xuất có uy tín,sau quá trình đóng gói để chia thành những gói nhỏ rồi nhập vào kho thành phẩm,từ đó mới được cung cấp đến các siêu thị,các trung tâm thương mại,…..
2.Công tác quản lý về kế toán tiền lương:
Tiền lương là thu nhập chính của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là 1 yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lương.
Chế độ làm việc của công ty TNHH ĐỨC BỘ là một tuần làm việc 6 ngày(từ thứ hai đến thứ bảy), mỗi ngày làm việc 8 giờ. Đôi khi do yêu cầu của công việc nên người lao động đôi khi phải làm thêm cả chủ nhật.
3.Các hình thức tính lương tại công ty
3.1Tính lương tại bộ phận quản lý
Việc tính lương tại bộ phận quản lý được áp dụng theo hình thức tính lương thời gian.
Lương thời gian được tính như sau:
Lương làm việc Đơn giá tiền x Ngày công làm
1 tháng = lương ngày việc thực tế
Trong đó:
*Đơn giá tiền lương ngày được quy định cụ thể cho từng đối tượng. Giám đốc công ty là người được toàn quyền quyết định về đơn giá tiền lương ngày cho các nhân viên trong công ty theo năng lực, vị trí làm việc, năm làm việc và thành tích đóng góp của họ cho công ty.
Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh: 45.000đ/ngày làm việc
Trưởng phòng kế toán : 40.000đ/ngày làm việc
*Ngày công làm việc thực tế: của các nhân viên trong công ty được xác định trên các Bảng chấm công được lập riêng hàng tháng tại mỗi phòng ban của công ty.
Cách tính lương theo hình thức lương tháng được áp dụng cho các nhân viên thuộc khối văn phòng của công ty, chỉ quan tâm đến khả năng, trình độ và thời gian làm việc của họ. Trường hợp nhân viên nào làm việc không tích cực, không hoàn thành nhiệm vụ của mình, gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động của công ty thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với họ.
Sau đây là bảng chấm công tháng 3 năm 2007 được lập ở phòng kế toán của công ty:
Đơn vị: Công ty TNHH ĐỨC BỘ
Mẫu số: 01-LĐTL
Bộ phận: Phòng Tài chính-Kế toán
TC/QĐ/CĐTK ngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 3 năm 2008
Stt
Họ và tên
Ngày trong tháng
Quy ra
1
2
3
4
……
30
31
Số công hưởng lương thời gian
Số công nghỉ việc hưởng 100% lương
S
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©