Hiệu quả hoạt động chuyển đổi thông tin trong việc dạy nghe cho học sinh lớp 10 không chuyên tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:Effectiveness of information-transfer activities in teaching listening for the 10th form non-English major students at Bacninh Specialized High School = Hiệu quả hoạt động chuyển đổi thông tin trong việc dạy nghe cho học sinh lớp 10 không chuyên tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©