Troponin và bệnh nhồi máu cơ tim

Download miễn phí Troponin và bệnh nhồi máu cơ tim

Khảnăng: CungcấpTroponinI và Myoglobin

9 Chấtlượng:

* Độnhạyvàđộđặchiệutrên95%

* ĐượccơquanQuốcGiaKiểm SoátThuốcHoaKỳ(FDA) cấp

giấychứngnhận

* ĐượccơquanQuốcGiaKiểm ĐịnhViệtNam đánhgiá chất lượng

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


TROPONIN
VÀ BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIMØ Ä À Ù
Nguyễn Đình Bảng
Giáo sư, Tiến sỹ Y Khoa
ãã ûû
ùù áá õõ
05/2005
NỘI DUNGÄ
1. Bệnhä mạchï máú tim
2. Tính chất chủ yếu của Troponin
3. Ý nghĩa lâm sàng
4. Ứng dụng chẩn đoán nhồi máu cơ tim
5. Nhà sản xuất Biomarker
BỆNH MẠCH MÁU TIMÄ Ï Ù
(CARDIOVASCULAR DISESSES – CVD)
9 Năm 1995 có 60 triệu người Mỹ bị CVD (gồm tăng huyết áp,
bệnh mạch vành, đột quỵ và các bệnh khác)
9 Năm 1995 có 960.592 người Mỹ chết do CVD trong khi chết
do ung thư chỉ là 538.455 người
9 13,9 triệu người Mỹ có tiền sử bệnh mạch vành (Coronary
Artery Disease – CAD)
9 Năm 1995 có 481,287 người Mỹ chết do CAD; 250.000
người chết trong vòng 1 giờ khi đưa vào viện
9 29 giây có 1 trường hợp bệnh mạch vành; 1 phút có 1 người
chết do bệnh mạch vành
TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TROPONINÁ Û Á Û
9 Là một phức hợp gồm Troponin I, Troponin T và Troponin C
9 Bản chất hoá học: Polypeptid
9 Trọng lượng phân tử:
Troponin I: 29 Kda
Troponin T: 39 Kda
Troponin C: 18 Kda
9 Có tính kháng nguyên
9 Có trong tế bào cơ tim, giúp sợi cơ tim họat động co bóp
Troponin I: Co cơ không liên kết với can-xi
Troponin T: Co cơ liên kết với tromyosin
Troponin C: Co cơ liên kết với can-xi
9 Gen mã hoá của Troponin nằm trên cánh dài của NST số 1
Ý NGHĨA LÂM SÀNGÙ Â Ø
9 Troponin I chỉ có trong tế bào cơ tim, đặc hiệu nhất so với các
dấu ấn sinh học (biomarker) khác nên được ứng dụng để phát
hiện tế bào cơ tim bị huỷ hoại
9 Troponin I rất thấp trong máu người bình thường (≤0,1 mcg/ml)
9 Khi tế bào cơ tim bị tổn thương, Troponin I được phóng thích
vào máu
9 Troponin I tăng lên trong máu sau 3-6 giờ, đạt đỉnh điểm 14-
20 giờ và trở lại bình thường sau 5-7 ngày
9 Phát hiện Troponin I trong máu để chẩn đoán nhồi máu cơ tim
Ý NGHĨA LÂM SÀNG (Ù Â Ø tt)
9 Troponin T có trong tế bào cơ tim, tế bào cơ xương và một vài
loại tế bào khác
9 Để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, phát hiện Troponin I máu
đồng thời với phát hiện các dấu ấn sinh học (Biomarker) khác
như Troponin T, Myoglobin…
9 Phát hiện sớm Troponin I giúp chẩn đoán sớm nguy cơ nhồi
máu cơ tim:
* Troponin I máu tăng cùng với đau ngực kéo dài hay đau ngực lúc nghỉ
* Troponin I máu tăng trong khi các dấu ấn sinh học khác chưa tăng
9 Định lượng Troponin I còn được dùng để tiên lượng nhồi máu
cơ tim
ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN NMCTÙ Ï Å Ù
9 Hai phương pháp dùng để phát hiện Troponin I trong chẩn
đoán nhồi máu cơ tim:
* Thử nghiệm miễn dịch emzyme (Enzyme ImmunoAssay - EIA):
Dùng máy để xét nghiệm
* Thử nghiệm miễn dịch nhanh (Rapid Immunochromatographic
Test): Dùng que thử trên đó đã gắn sẵn kháng thể kháng
Troponin I nhúng vào huyết tương bệnh nhân. Trong vòng 15 phút,
xuất hiện vạch màu ở vùng thử là dương tính
9 EIA là kỹ thuật vừa định tính vừa định lượng; Rapid Test là kỹ
thuật định tính
ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN NMCT (Ù Ï Å Ù tt)
Tương quan giữa 2 phương pháp chẩn đoán:
Thờiø gian sau test
(giờø)
EIA
(ng/ml)
Rapid Test
0 0 -
6,8 2,5 +
18,4 3,2 +
0 0 -
7,7 2,8 +
16 3,0 +
18 6,5 ++
21,4 7,2 ++
Bệnhä nhânâ 2
Bệnhä nhânâ 1
NHÀ CUNG CẤP BIOMARKERØ Á
ĐỂ CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU CƠ TIMÅ Å Ù À Ù
Công ty Nugen Biotech, Hoa Kỳââ øø
9 Khả năng: Cung cấp Troponin I và Myoglobin
9 Chất lượng:
* Độ nhạy và độ đặc hiệu trên 95%
* Được cơ quan Quốc Gia Kiểm Soát Thuốc Hoa Kỳ (FDA) cấp
giấy chứng nhận
* Được cơ quan Quốc Gia Kiểm Định Việt Nam đánh giá chất
lượng
NHÀ CUNG CẤP BIOMARKERØ Á
ĐỂ CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU CƠ TIMÅ Å Ù À Ù
Công ty Nugen Biotech, Hoa Kỳââ øø
9 Văn phòng tại Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh
24/8 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: (08) 510 8393 Fax: (08) 510 3148
Hà Nội
15 Ngõ Đền Hùng, Phố Khâm Thiên, Hà Nội
ĐT: (04) 518 5149
...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©