Slide hóa 11 bài 35 benzen và đồng đẳng , một số hidrocacbon thơm khác tiết 1

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nhánh no
Nhánh không no
I-Cấu trúc và CTPT
- Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon trong phân tử có chứa vòng benzen trong phân tử và nhánh Ankyl.
-Công thức chung: CnH2n-6 (n > 6).
VD:
C6H6 (benzen) C7H8 (toluen)
-Nguyên tắc đánh số đúng là tổng các vị trí nhánh nhỏ nhất
-Gọi tên : vị trí nhánh+ nhóm ankyl + benzen
II-Tính chất vật lý
Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hay rắn ở điều kiện thường, nhiệt độ sôi tăng theo chiều của của phân tử khối.
Các hiđrocacbon thơm ở thể lỏng có mùi thơm đặc trưng, không tan trong nước, có khả năng tan trong nhiều chất hữu cơ.
III-Tính chất hóa học
A-Ankyl Benzen (vòng benzen):
1-Phản ứng thế nguyên tử H của vòng Benzen
Phản ứng với halogen
Phản ứng với axit nitric
Quy tắc thế vòng benzen nếu trên vòng có:
Nhóm đẩy điện tử : gốc ankyl, NH2, OH ...thì phản ứng vào vị trí 2,4,6 và dễ hơn benzen.
Nhóm hút điện tử : halogen, COOH, gốc hidrocacbon không no ...thì thế vào vị trí 3, 5 và khó hơn benzen.
2- Phản ứng cộng
Cộng hiđro
C6H6 + 3 H2 ----- C6H12
Cộng clo
C6H6+ 3 Cl2 ----- C6H6Cl6
as
t0 , Ni
A-Ankyl Benzen (nhánh no):
1)Phản ứng thế của hidrocacbon thơm có nhánh no
Phản ứng với halogen(tương tự Ankan):
2- Phản oxi hóa không hoàn toàn
Benzen không tác dụng với dd KMnO4 , nhưng các ankyl benzen khác đều làm mất màu dd KMnO4 khi
đun nóng.
B-Nhánh không no( halogen, COOH, hidrocacbon không no...)
STIREN:
1-phản ứng với dd Br2
STIREN
2) Phản ứng trùng hợp
3) Phản ứng oxi hóa
Giống như etilen, stiren làm mất màu dd KMnO4 bị oxi hóa nhóm vinyl và giữ nguyên vòng benzzen
A-Ankyl Benzen
Phản ứng đốt cháy
IV-Điều chế_Ứng dụng
A-Điều chế
1-Chưng cất nhựa than đá trong công nghiệp
2-Phương pháp dehidro hóa
Dehidro hóa xicloankan:
CnH2n-------- CnH2n-6 +3H2
Dehidro hóa ankan và khép vòng xúc tác và nhiệt độ thích hợp:
CnH2n+2-------- CnH2n-6 + 4H2
Pd, 3000C
BENZEN
Ứng dụng của Benzen:
Ứng dụng của Naphtalen
Benzen có phản ứng thế với Brom không?
Brom benzen
Thank sự theo dõi của
thầy cô và các bạn


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©