Marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc của công ty TNHH Du lịch quốc tế T&C

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc của công ty TNHH Du lịch quốc tế T&C
Chuyên đề tốt nghiệp
Nguyễn Thị Kiều Trang Lớp Du lịch 46A
2
LỜI MỞ ĐẦU
ột trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của một quốc gia đó là tỷ trọng
ngành dịch vụ trong nền kinh tế của quốc gia đó cao hay thấp. Nước ta, ngành
dịch vụ mới chiếm tỷ trọng khoảng 15% trong cơ cấu ngành kinh tế của đất
nước, trong đó có ngành du lịch. Hơn 40 năm qua, Du lịch Việt Nam đã có
những bước phát triển nhanh chóng, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong
nền kinh tế quốc dân. Ngành du lịch nước ta có bước chuyển mới kể từ khi nước
ta chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO ngày 17/11/2006 và Du
lịch là một trong những ngành dịch vụ hội nhập sâu và sớm nhất so với các
ngành khác trong nền kinh tế nước ta. Khi là thành viên của tổ chức WTO nền
kinh tế nước ta nói chung và ngành du lịch nói riêng gặp phải nhiều khó khăn
ban đầu nhưng cũng có nhiều cơ hội cho nền kinh tế cũng như ngành du lịch
phát triển mạnh mẽ hơn.
Theo như kế hoạch dự báo của Tổng cục Du lịch dự báo đến năm 2010 có
thể đạt tới 6,5 triệu đến 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Doanh thu từ du lịch
ước tính năm 2010 đạt 4 tỷ đến 4,5 tỷ USD (chiếm 6% GDP). Tốc độ tăng bình
quân của doanh thu du lịch bình quân đạt 12% năm. Những dự báo trên có thể
đạt được trên cơ sơ thực tế nguồn tài nguyên du lịch của nước ta rất phong phú,
đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, xúc tiến quảng bá và đào tạo du lịch mà Chính
phủ và ngành Du lịch nước ta đã và đang thực hiện cùng với sự phát triển của
các doanh nghiệp du lịch nước ta.
Một trong những đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế đóng góp tích cực vào
sự phát triển của ngành du lịch nói chung và kinh doanh du lịch quốc tế nói riêng
phải kể đến công ty Du lịch quốc tế T&C. Đây là một công ty lữ hành quốc tế
M
Cùng với xu hướng phát triển mới của thị trường khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, công ty T&C đã nắm bắt được nhu cầu này và thiết kế nhiều chương trình du
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©