VƯƠNG QUỐC CHĂM - PA

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: VƯƠNG QUỐC CHĂM - PA
A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Đông Nam Á được coi là một khu vực có vai trò quan trọng trong toàn bộ
lịch sử thế giới ngay từ thời cổ đại. Với những đặc điểm về điều kiện tự nhiên
cũng như kinh tế - xã hội rất thuận lợi và khá tương đồng giữa các nước trong
khu vực mà các quốc gia cổ đại được hình thành rất sớm ở vùng đất này. Trên
lãnh thổ Việt Nam lúc bấy giờ trong quy luật phát triển chung của khu vực cũng
đã xuất hiện nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ở Bắc Bộ, còn phần Trung và Nam Bộ
trước khi Việt Nam là một quốc gia thống nhất, tồn tại tiểu quốc đó là nhà nước
Chămpa.
Vương quốc này có quá trình tồn tại và phát triển trong khoảng 17 thế kỷ
(từ đầu công nguyên đến thế kỷ XVII), có quan hệ với nhiều quốc gia khác
trong khu vực về chính trị - kinh tế - văn hóa. Đến nay, Chămpa đã trở thành
một phần lãnh thổ không thể tách rời của quốc gia và dân tộc Việt Nam.
Vì thế việc nghiên cứu về vương quốc Chăm – pa luôn là một vấn đề cơ
bản, quan trọng và được quan tâm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung
và là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ đối ngoại nói riêng. Đặc biệt, những
năm gần đây, phần lịch sử vương quốc Chăm – pa được đưa vào giảng dạy
trong chương trình lịch sử lớp 10 THPT. Với tính chất nhạy cảm và phức tạp
của nó đòi hỏi người giáo viên lịch sử phải nắm vững thực chất của tiến trình
lịch sử để giải quyết các vấn đề dựa trên cơ sở khoa học đúng đắn.
Tuy nhiên, nguồn tư liệu nghiên cứu về vương quốc cổ này phần lớn là tư
liệu gián tiếp, phản ánh chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa chính xác các niên đại,
các sự kiện lịch sử. Bởi vậy, cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống trong
lịch sử Chăm – pa, nhiều mâu thuẫn gây tranh cãi mà vẫn chưa có đáp án.
II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
Quá trình nghiên cứu về vương quốc cổ Chăm – pa là một quá trình từng
bước nhận thức về sự tồn tại của vương quốc này từ tên gọi, phạm vi lãnh thổ,
cương vực, cư dân, nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các
giai đoạn phát triển…
I. LÝ DO NGHIÊN CỨU. Đông Nam Á được coi là một khu vực có vai trò quan trọng trong toàn bộ lịch sử thế giới ngay từ thời cổ đại. Với những đặc điểm về điều kiệ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©