Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại Toà án nhân dân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại Toà án nhân dân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2013
Chủ đề:Luật Hôn nhân và Gia đình
Năm 2000
Đà Nẵng
Miêu tả:114 tr.
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Xây dựng khái niệm: Áp dụng pháp luật, Hôn nhân gia đình, Ly hôn, Căn cứ ly hôn và phân tích các đặc điểm, nội dung, cũng như nêu lên các căn cứ giải quyết cho ly hôn. Đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế trong áp dụng pháp luật về giải quyết các vụ án ly hôn của tòa án nhân dân (TAND) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đó rút ra các nguyên nhân hạn chế. Nêu lên các quan điểm, yêu cầu và đề xuất các giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Tòa án; hoàn thiện các quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật trong giải quyết án ly hôn; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của Thẩm phán, cán bộ Tòa án và hội thẩm nhân dân (HTND)… nhằm đảm bảo chất lượng trong giải quyết các vụ việc ly hôn của TAND trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Electronic Resources
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©